Cross.social DAO

Cross.social – nauja socialinė platforma, kurią lengva adaptuoti kiekvienai idėjai ir kiekvienam projektui. Tai platforma, kurioje bet kokios idėjos autorius gali suburti savo bendruomenę ir ją plėtoti. Šiek tiek panašu į nuosavą Feisbuką, tik veikia DAO mechanizmas. Bet apie viską iš eilės.

Kas tas DAO?

Decentralizuota autonominė organizacija (DAO) – tai subjektas, neturintis centrinės vadovybės ir valdomas visų savo narių balsavimu, tiesiogiai proporcingu jų turimų žetonų skaičiui. Sprendimai priimami iš apačios į viršų, o bendruomenė yra susibūrusi pagal konkretų taisyklių rinkinį, kurio vykdymas užtikrinamas blokų grandinėje. DAO - tai virtuali organizacija, kurios nariai, turėdami žetonų, tiesiogiai ją valdo. 

Kodėl decentralizuota yra geriau nei centralizuota?

Daugiau apie DAO privalumus sužinosite perskaitę šiuos du straipsnius:

Kaip cross.social save pristato?

Cross.social platformos esami ir būsimo naudotojai gali susipažinti su platformos whitepaperiu, kuriame išdėstyta vizija, misija bei pagrindiniai platformos veikimo principai. Pagrindinis platformos šūkis, geriausiai ir trumpai ją pristatantis, skamba taip: „Necenzūruojamos, laisvos kalbos namai, kuriuos valdo kiekvienas vartotojas“.
Cross.social whitepaper

Ką reiškia necenzūruota, laisva kalba? Ar cross.social turiniui nėra taisyklių?

Cancel kultūros lopšyje, kuriame keičiami visi pamatiniai vertybiniai principai, laisva kalba taip pat įgavo naują prasmę. Nors tiesiogiai niekas neuždraudė dalintis mintimis, vis tik visuomenės susiskaldymas, dažni pasmerkimai ir viešas atšaukimas stipriai pakoregavo, ką sakyti vis dar galima, o ko jau ne. Įdomiausia, kad pakoregavo tą laisvę kalbėti labai centralizuotai, o dažnam ir nepastebimai. Tradicinių media platformų savininkai patys nusprendė, kas yra teisinga, o kas ne. Turėdami neapsakomai didelius vartotojų skaičius, pasinaudoję algoritmais bei savo įtaka, pasitelkę faktų tikrintojus, jie suskirstė vartotojus į teisingus ir mažiau teisingus, o pagal teisingumo lygį pakoregavo ir jų pasiekiamų vartotojų skaičių. Viskas labai paprasta: jei kalbi teisingai, tegul tavo mato, jei nelabai teisingai, vadinasi, nebemato. 

Viskas būtų gerai, jei sprendžiantis neturėtų interesų, bet ar tai įmanoma? Galime būti be galo teisingi ir vedini pačių kilniausių tikslų, bet vis tiek būsime šališki. Taip nutiko ir media gigantams. Vieni pasuko vienais keliais, kiti kitais, bet visi turėjo ideologiją ir ją aiškiai ištransliavo milijonams savo vartotojų. Natūralu, kad daugybė tų vartotojų nebuvo patenkinti, todėl prasidėjo masinė migracija bei naujų kanalų augimas, kai kurių kitų populiarumo mažėjimo sąskaita. Šiai migracijai ypač padėjo prasidėjusi pasaulinė Covid-19 pandemija. Cross.social platformoje nėra jokio centralizuoto kalbos cenzūravimo, teisingumo vertinimų ir pasiekiamumo ribojimo neįtikusiems vartotojams, bet tai nereiškia, kad čia galima viskas.

Kokie pagrindiniai cross.social veikimo principai?

Pasiekiamumas – visi vartotojai gali matyti visas platformoje publikuotas žinutes arba vienas kitą pasiekti privačiomis žinutėmis. Nėra centralizuotai nustatytų bendravimo/pasiekiamumo limitų, juos gali nustatyti tik pats vartotojas.

Sprendimo priėmimas – vartotojo reikalas. Kiekvienas turi teisę į privatumą ir pats renkasi kas jam svarbu, ką nori sekti, kurias žinias matyti, ką skelbti ir su kuo bendrauti.

Skaidrumas – visos transakcijos matomos blockchaine. Jos yra viešos ir matomos realiu laiku.

Lengva integracija – platforma gali prisitaikyti prie bet kokio projekto/idėjos ar bendruomenės. 

Platus funkcionalumas – įprastų media kanalų geriausios savybės persikėlė į cross.social, kad galėtų priimti įvairaus turinio kūrėjus ir gerbėjus.

Koks turinys cross.social platformoje ribojamas?

Platformoje veikia automatiniai algoritmai, ribojantys draudžiamas veikas. Pornografija, vaikų išnaudojimas, gyvūnų žalojimas, nusikalstamos veikos kurstymas, antiįstatyminiai veiksmai, terorizmas bei kiti globaliais ar platformos veikimo lokacijoje veikiančiais įstatymais draudžiami veiksmai cross.social platformoje neleidžiami. 

Ar cross.social platformoje egzistuoja cancel kultūra?

Taip, bet kitaip nei Jums įprasta. Tradiciniuose media kanaluose cancel kultūra veikia pranešant apie netinkamą turinį. Tą pranešimą gauna ir vertina algoritmas arba, retesniais atvejais – žmonės. Gautą informaciją algoritmas apdoroja pagal savo sudarytą veiksmų seką. Atrenka galimai netinkamus žodžius, bando juos susieti su savo iš anksto suformuota veikimo seka ir vertina autoriaus profilio praeityje buvusius pranešimus. Paprastai sakant, kiekvienas vartotojas turi ne tik savo susikurtą profilį, bet ir sistemos jam priskirtą profilį, tai yra, kiek labai esate linkęs tai sistemai nepaklusti. Vertindamas gautus pranešimus apie Jūsų paskelbtą turinį, algoritmas vadovaujasi tuo, kas jam paskirta. Jei šis žodis blogas, tai ir Jūs galimai blogas. Jei blogas buvote prieš tai, tai esate turbūt blogas. O jei net ne kartą buvote blogas ir Jūsų blogumas kartojasi konkrečioje temoje, tada tikrai esate blogas. Belieka paskirti bausmę – dažniausiai pasiekiamumo ribojimą, kartais įrašo ar profilio šalinimą, o kartais – net be teisės grįžti. 

Cross.social platformoje nėra iš anksto suformuotų nuomonės naratyvų, jei jie nepažeidžia įstatymo (žr. Koks turinys cross.social platformoje ribojamas?). Čia neegzistuoja centralizuoti nuomonės vertinimo algoritmai, nėra išankstinių nustatymų geriems ir blogiems žodžiams, kuriuos būtų sukūręs konkrečių pažiūrų asmuo. Platformoje veikia decentralizacija, bet tai nereiškia, kad konkretus įrašas ar profilis negali būti pašalintas dėl netinkamo turinio.

Kaip veikia įrašų/profilių moderavimas decentralizuotoje platformoje?

Cross.social platformoje turinys irgi gali būti pašalinamas, tik mechanizmas veikia visai kitaip. Kiekviena decentralizuota platforma yra tarsi maža demokratija, kurioje yra rinkėjai, galintys balsuoti. Kiekvieno sprendimo priėmimui reikalingas tam tikras skaičius pritariančių balsų. Gavus pranešimą apie netinkamą turinį DAO nariai turės balsuoti dėl šio turinio tinkamumo. Jie neturi nustatytų taisyklių, kas yra gerai ir kas yra blogai, gali atstovauti visiškai skirtingas pažiūras, todėl ir sprendimus priima remdamiesi savo asmeniniais įsitikinimais. Pagrindinis skirtumas šiuo atveju sprendimo teisių susitelkimas. Įprastoje platformoje turinį moderuos algoritmas arba vienas žmogus. DAO platformoje turinį administruoja daug žmonių. Tai, kas vienam priimtina, kitam galbūt ne, ir atvirkščiai, todėl atmesti požiūrį dėl ideologinių įsitikinimų, kai jis neprieštarauja jokiems įstatymams, tokioje platformoje itin sunku.

Kaip vykdomas turinio moderavimas?

Automatinio algoritmo atrinkti postai/profiliai šalinami be įspėjimo. Postai/profiliai esantys platformoje yra jau praėję automatinio algoritmo filtrą. Jis kartais gali suklysti. Kiekvienas vartotojas gali pranešti apie jo manymu netinkamą turinį. Tokiu atveju turinys stoja į eilę DAO narių peržiūrai. Šiuo metu nustatytas peržiūros laikas 30dienų. Tam tikras kiekis DAO narių šį turinį peržiūri ir balsuoja, ar tai prieštaraujantis įstatymams turinys, pasirinkdami vieną iš šių variantų: Taip / Ne / Susilaikau / Veto. Priklausomai nuo balsavimo rezultatų svarstomas postas/profilis gali būti pašalintas arba ne.