Privatumas

Cross.social platforma, kuria pasinaudojus buvo sukurta „77.lt“ interneto svetainė ir mobilioji programėlė, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai tvarko vartotojų duomenis. Visa informacija naudojama tik iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga numatytiems tikslams įgyvendinti. Siekiama, jog Jūsų asmeniniai duomenys būtų tikslūs, konfidencialūs, saugūs ir tinkamai saugomi.

Tam, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi teisingai, 77.lt vadovaujasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas, kurios galioja Jums naudojantis interneto svetaine www.77.lt (toliau – Svetainė) ar mobiliąja programėle, lankantis socialinių tinklų paskyrose, bet kokiu kitu būdu susisiekiant su 77.lt ar Jums registruojantis šioje Svetainėje.

Siūlome atidžiai perskaityti Privatumo politiką. Tokiu būdu išsiaiškinsite, kaip ir kodėl tvarkomi Jūsų asmens duomenys, iš kur jie gaunami ir kokias teises turite kaip asmens duomenų subjektas. Portalas 77.lt turi teisę keisti Privatumo politiką, atsižvelgdamas į naujausius teisės aktus, todėl siūloma kartas nuo karto patikrinti Privatumo politiką, kad įsitikintumėte, jog žinote apie pokyčius ir naujoves.

Pabrėžiama, jog Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią įmanoma Jus atpažinti, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę. Asmens duomenimis laikomi tokie duomenys kaip Jūsų vardas, pavardė, buvimo vietos informacija, el. pašto adresas ir kt.

Lankydamiesi ar registruodamiesi šioje Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje ar lankydamiesi socialinių tinklų paskyrose Jūs sutinkate su čia pateikta Privatumo politika. Nepaisant to, ar esate registruotas vartotojas, ar ne, visiems jūsų veiksmams, kuriuos atliksite 77.lt Svetainėje galioja ši Privatumo politika. Bet kokie klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti pateikiami „Komanda“ skiltyje nurodytais kontaktais.

Duomenų valdytojas

Šių Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas yra Cross.social platforma, kuri vadovaujasi visais tarptautiniais aktais valdydama vartotojų duomenis ir sąžiningai juos tvarkydama taip, kaip to reikalauja įstatymai. Cross.social platformos savininkas – Multiverse LTD (toliau privatumo politikoje vadinama – Mes), įsikūrusi adresu:

Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island,
Majuro (P.O. Box 1405).
Marshall islands. 

Mes taikome bendrus privatumo politikos principus visoms cross.social platformoje veikiančioms interneto svetainėms, įskaitant ir šią.

Duomenų tvarkymo principai

Mes užtikriname, jog tvarkydami Jūsų duomenis mes laikomės griežtų principų:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkome sąžiningu, teisėtu ir skaidriu būdu,
 • laikomės galiojančių bei taikomų teisės aktų reikalavimų, o tarp jų – ir BDAR,
 • duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome jų su tais tikslais nesuderinamu būdu,
 • dedame dideles pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų tikslūs ir tinkami, o neteisingi asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba jie išvis sunaikinami, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus,
 • Jūsų asmens duomenis saugome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais šie duomenys yra tvarkomi,
 • asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas,
 • neviešiname Jūsų asmens duomenų ir neteikiame jų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, Naudojimosi taisyklėse ar atvejus, nustatytus teisės aktuose.

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindimas

 Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome šiais tikslais:

 • siekdami teikti paslaugas, kai esate užsiregistravę Svetainėje: pvz., naudotis socialinio tinklo platforma, rašyti komentarus, pranešti informaciją, gauti pranešimus atsinaujinus Jus dominančioms temoms ir kt.,
 • siekdami užtikrinti Svetainės funkcionalumą ir nuolat ją tobulinti, pasiūlant geresnes, Jums pritaikytas paslaugas,
 • siekdami gerinti ir matuoti mūsų Svetainės ir socialinių tinklų paskyrų veikimą,
 • siekdami užtikrinti mobiliosios programėlės funkcionalumą ir jos tobulinimą.

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis,
 • siekdami vykdyti sutartį (jei parsisiunčiama mobili programėlė),
 • turime teisėtą interesą,
 • vykdome mums taikomą teisinę prievolę.

Tvarkomi asmens duomenys ir jų surinkimo būdai

Jei naudojatės Svetaine ar mobiliąja programėle kaip registruotas vartotojas, mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė ar slapyvardis, el. pašto adresas),
 • kontaktinius duomenis (pvz., telefono numeris ir kt.),
 • registracijos datą (šie duomenys sugeneruojami automatiškai),
 • Jūsų pasirinktą profilio nuotrauką ar paveikslėlį (jeigu ją patalpinate),
 • be to, kai Svetainėje rašote komentarus, nurodoma Jūsų socialinio tinklo paskyra. Tokiu būdu užtikrinama, jog komentarai svetainėje bus etiški, o pažeidus galiojančius įstatymus bus įmanoma identifikuoti vartotoją. Šią informaciją įmanoma pašalinti tik kartu su pačiu komentaru.

Jeigu naudojatės personalizuoto turinio filtrais, mes tvarkome tokius Jūsų duomenis: Jus dominančias temas, autorius, šaltinius. Tai tėra Jūsų pačių pažymėti atitinkami nustatymai. Jei naudojatės Svetaine ar mobiliąja programėle neužsiregistravę, po Jūsų apsilankymo tam tikri duomenys vis tiek yra perduodami automatiškai. Apie kiekvieną naudotoją renkama tam tikra neasmeninė informacija, kuri naudojama tobulinant 77.lt turinį, patrauklumą ir funkcionalumą ar kitais teisėtais tikslais. Į šiuos duomenis įeina:

 • apsilankymų skaičius, naudojamos interneto naršyklės tipas, peržiūrėti Svetainės puslapiai, kiek laiko praleista Svetainėje ar mobiliojoje programėlėje ir kt.,
 • Jūsų socialinių tinklų vieša informacija, jei lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose,
 • be to, jei lankotės socialinių tinklų paskyrose ir rašote komentarus, matoma Jūsų socialinio tinklo paskyra. Taip siekiama užtikrinti, jog būtų rašomi etiški komentarai ir būtų įmanoma identifikuoti naudotoją, jei būtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai. Šią informaciją įmanoma pašalinti tik kartu su pačiu komentaru.

Visa papildoma informacija, kurią pateikiate kaip registruotas vartotojas ar socialinio tinklo narys, yra saugoma tik tol, kol jos neištrinate. Kiek informacijos apie save pateikti socialiniame tinkle, sprendžiate tik Jūs ir mes neatsakome už Jūsų pateikiamą turinį ar dėl to patirtą žalą. Pabrėžiame, jog nereikalaujame pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, kurie atskleidžia Jūsų etninę ar rasinę kilmę, filosofinius ar religinius įsitikinimus, politines pažiūras ar narystę profesinėse ar kitose sąjungose, organizacijose. Taipogi netvarkome ir nereikalaujame pateikti duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą, lytinę orientaciją ar sveikatos duomenų.

Iš Jūsų gautus asmens duomenis mes galime jungti su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su informacija, gauta naudojant Svetainės slapukus, ar su duomenimis, kurie teisėtai gauti iš trečiųjų asmenų). Jūs turite teisę reikalauti, jog būtų ištaisyti klaidingi asmens duomenys.

Taip pat Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate naudoti Jūsų asmens duomenis 77.lt naujienlaiškiui siųsti. Tai galite padaryti registracijos Svetainėje metu pažymėdami arba nepažymėdami varnele „Sutinku gauti 77.lt naujienlaiškį el. paštu“.

Net jei sutikote, jog galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti, turite galimybę šį sutikimą bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai galite padaryti pranešdami apie atsisakymą el. būdu gautuose laiškuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., gautame pranešime paspaudžiant tam skirtą nuorodą). Sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai jų sunaikinti.

Socialinio tinklo asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir bendrinimas

Jeigu naudojatės šiuo interneto puslapiu kaip socialinio tinklo platforma, tuomet mes saugome visą Jūsų skelbiamą informaciją, bet tokio turinio teisės ir atsakomybė už jį priklauso Jums. Jūs galite bet kada redaguoti ar ištrinti savo paskelbtą turinį. Ištrintas vartotojų turinys nėra papildomai saugomas, tačiau pasiliekame teisę (jei tai techniškai įmanoma) jį atkurti ir pateikti, kai to reikalauja tokią teisę turinčios ir pagal galiojančius įstatymus veikiančios institucijos.

Jums naudojantis šiuo socialiniu tinklu, mes tvarkome, renkame ir saugome šią apie Jus susijusią informaciją:

 • Turinį, kurį teikiate ar kuriate Jūs bei kiti asmenys apie Jus.

  Į tai įeina Jūsų pateiktas turinys bei informacija, kurią teikiate naudodami mūsų produktus: visi duomenys, kuriuos pateikiate registruodamiesi, visas bendrinamas ar kuriamas turinys, informacija, kurią pateikiate bendraudami su kitais asmenimis, duomenys, esantys Jūsų pateikiamo turinio viduje ir apie jį (pavyzdžiui, metaduomenys, tam tikro failo sukūrimo data ar vieta ir pan.). Be to, galime rinkti ir tą informaciją, kurią matote naudodamiesi mūsų funkcijomis, kai atliekate tam tikrus veiksmus. Visi duomenys yra renkami ir tvarkomi automatiškai.
  Primename, jog mes niekada nereikalaujame pateikti informacijos apie savo politines ar religines pažiūras, pomėgius, sveikatą ar kitus faktus, kuriems gali būti taikoma speciali apsauga. Tačiau Jūs turite teisę tokią informaciją pateikti savo paskyroje ar pateikdami kitą turinį.

 • Renkame informaciją apie Jūsų ryšius ir tinklus.

  Šiai informacijai priskiriama viskas, kas susiję su Jūsų lankomomis grupėmis, puslapiais, paskyromis, žmonėmis bei kita informacija, kurią naudojate ir su kuria sąveikaujate naudodami mūsų socialinį tinklą ar kitas paslaugas. Taip pat, Jums nusprendus sinchronizuoti ar importuoti kontaktinę informaciją iš įrenginio, mes renkame ir duomenis apie šią informaciją. Kontaktinė informacija renkama ir saugoma norint užtikrinti, jog mūsų socialiniu tinklu besinaudojantys asmenys lengviau rastų norimus žmones bei kitais funkcionalumo bei informacijos pateikimo tikslais.

 • Renkame duomenis apie Jūsų įpročius, naudojantis mūsų paslaugomis.

  Į šią informaciją įeina įvairūs duomenys, kurie parodo, kaip naudojatės mūsų paslaugomis. Pavyzdžiui, kokį turinį peržiūrite, kokias mūsų siūlomas funkcijas nusprendžiate naudoti, su kokiais asmenimis bendraujate, kada, kiek laiko ir kaip dažnai naudojatės mūsų paslaugomis ir pan.

 • Fiksuojame kitų asmenų pateiktą informaciją ir veiklą, susijusią su Jumis.

  Kiti žmonės gali, pavyzdžiui, komentuoti Jūsų įkeltą turinį, siųsti Jums pranešimus, sinchronizuoti kontaktinę informaciją ar kitais būdais pateikti tam tikrą informaciją apie Jus. Kaip ir visos kitos informacijos atveju, mes nuolat gauname ir analizuojame tokius duomenis.

 • Renkame ir analizuojame įrenginio, kuriuo naudojatės informaciją.

  Mes gauname ir saugome informaciją apie jūsų įrenginius, kuriuos pasitelkiate naudodamiesi mūsų paslaugomis. Į šią informaciją įeina: įrenginio savybės (pavyzdžiui, operacinė sistema, naršyklės tipas, programinės ir techninės įrangos versijos, laisva vieta įrenginio saugykloje, signalo stiprumas ir kt.), įrenginio operacijos ir su juo atliekami veiksmai (pavyzdžiui, judesiai, daromi pele, kurioje vietoje yra atidarytas langas ir pan.), unikalūs identifikatoriai (pavyzdžiui, įrenginio ID ir kiti unikalūs identifikatoriai), įrenginio nustatymų duomenys (pavyzdžiui, Jūsų pačių suteikta prieiga prie fotoaparato, GPS vietos ir kt.), slapukų duomenys, įrenginio signalai (į tai įeina ne tik Bluetooth signalai bet ir informacija apie netoliese esančius WiFi prieigos taškus, mobiliojo ryšio bokštus bei siųstuvus), tinklai ir ryšiai (pavyzdžiui, jūsų įrenginyje naudojama kalba, laiko zona, interneto paslaugų ar mobiliojo ryšio operatoriaus pavadinimas, IP adresas ar mobiliojo telefono numeris, interneto sparta, o kai kuriais atvejais ir jūsų tinkle ar netoliese esantys įrenginiai, kurie gali būti naudojami norint perduoti mūsų teikiamas paslaugas į kitą įrenginį).

 • Renkame informaciją, kurią gauname iš partnerių.

  Įvairūs programėlių kūrėjai, reklamuotojai ir kiti partneriai gali mums siųsti įvairią informaciją per naudojamus įrankius, susietus su mūsų paslaugomis. Į tokią informaciją įeina ir Jūsų veikla už mūsų svetainės ar mobiliosios programėlės ribų ir gali apimti tokius duomenis kaip Jūsų įrenginio informacija, aplankyti interneto puslapiai, matomos reklamos ir naudojimasis mūsų partnerių paslaugomis ar įsigyti pirkiniai. Šią informaciją galime gauti net ir tuo atveju, jei nesate prisijungę prie paskyros mūsų svetainėje, tačiau mes reikalaujame, jog partneriai turėtų teisę rinkti, naudoti ir pateikti Jūsų duomenis mums.

Visa renkama, saugoma ir analizuojama informacija Jums besinaudojant mūsų socialiniu tinklu yra prižiūrima ir renkama laikantis galiojančių teisės aktų. Šią informaciją galime naudoti savo paslaugų gerinimo tikslais ir analizėms, taip pat reklamos tikslais ir kitais teisėtais tikslais. Turimą informaciją galime naudoti tokiais būdais:

 • Teikdami, gerindami ir asmeniškai pritaikydami savo paslaugas Jums.

  Norėdami pateikti asmeniškai Jums pritaikytą unikalų turinį ir pasiūlymus, mes naudojame apie Jus surinktą informaciją. Tokių tikslų įgyvendinimui mes pasitelkiame informaciją apie Jūsų pomėgius, veiklą, ryšius ir nuostatas, kurias gauname iš Jūsų pačių bei kitų žmonių.
  Taip pat visą informaciją naudojame tam, kad testuotume ir tobulintume savo paslaugas. Mes naudojame ir sujungiame informaciją apie Jūsų veiklą, naudojantis mūsų paslaugomis ir įrenginiais, kad tikslingiau pritaikytume jums siūlomą turinį ar sukurtume patogesnį mūsų produktų valdymą.
  Taip pat naudojame su vieta susijusią informaciją (pavyzdžiui, Jūsų dabartinę vietą, vietas, kurias dažnai lankote, netoliese įsikūrusias kompanijas ar žmones ir kt.), kad galėtume dar tikslingiau pritaikyti savo paslaugas, į kurias gali įeiti ir reklama. Tokia su vieta susijusi informacija tampa prieinama pagal IP adresus, naudojantis mūsų paslaugomis, suteikus leidimą fiksuoti tikslią įrenginio vietą ir pan. Be to, apie Jus surinktą informaciją, į kurią įeina ir Jūsų ryšiai, veiksmai bei pomėgiai, naudojame individualiai pritaikyti rodomas reklamas ir kitą remiamą turinį.

 • Bendraudami su Jumis.

  Surinkta informacija mums padeda bendrauti su Jumis dėl mūsų paslaugų, politikos bei sąlygų, taip pat tam, kad siųstume Jums rinkodaros pranešimus. Jūsų pateiktą informaciją taip pat naudojame tuo atveju, kai į mus kreipiatės ir norime Jums atsakyti į iškilusius klausimus.

 • Skatindami saugumą, saugą ir vientisumą.

  Gauta informacija mums padeda tikrinant paskyras ir socialiniame tinkle fiksuojamą veiklą. Tokiu būdu galime išvengti šlamšto, kovoti su žalingu ar įtartinu elgesiu ir lengviau aptikti kitą blogą turinį, kurį reikia pašalinti, kad būtų išlaikytas saugumas, vientisumas ir sauga.

 • Teikdami analizės, matavimo bei kitas paslaugas.

  Surinktą informaciją naudojame tam, kad padėtume savo partneriams ir reklamuotojams matuoti paslaugų ir reklamų efektyvumą bei pasiskirstymą. Turimi duomenys taip pat padeda geriau suvokti, kaip žmonės elgiasi naudodamiesi paslaugomis ir svetainėmis bei kokio tipo žmonės renkasi atitinkamas paslaugas.

Įvairi su Jumis susijusi informacija yra bendrinama skirtingais būdais ir tikslais. Žemiau pateikiame platesnį paaiškinimą kaip bendrinama tokia informacija.

 • Bendrinama Jūsų pačių informacija ar vieša informacija mūsų interneto puslapyje ar mobiliojoje programėlėje.

  Kai bendraujate ar kažkuo dalinatės naudodami mūsų paslaugas, Jūsų pateikiama informacija yra prieinama ir kitiems asmenims. Prieinamumo apimtis priklauso nuo Jūsų nustatymų ar vietos, kurioje dalinatės informacija. Be to, gali būti matomi įvairūs Jūsų veiksmai, kuriuos atliekate naudodamiesi mūsų paslaugomis ar kaip sąveikaujate su remiamu ar reklaminiu turiniu. Dalis informacijos yra prieinama viešai, įskaitant Jūsų viešai bendrintą turinį, viešą profilio informaciją ir kitus duomenis, kuriuos patys nustatėte kaip bendrinamus su visa auditorija, net ir ta jos dalimi, kuri nėra registruota socialiniame tinkle. Tokią viešą informaciją mes taip pat galime siųsti į bet kokius kitus savo produktus (į tai įeina ir paieškos rezultatai, aplikacijų programavimo sąsaja ir kt.) ar jais besinaudojantiems žmonėms.

 • Bendrinama kitų žmonių pateikiama informacija bei pakartotinis informacijos dalinimasis.

  Net jei pasidalinate tam tikra informacija tik su konkrečiais žmonėmis, visada turėtumėte įsidėmėti, kad tokie asmenys gali pakartotinai pasidalinti Jūsų bendrintu turiniu, taip jį parodant kitiems asmenims. Tai apima net ir tuos asmenis ar įmones, kurios nepriklauso pradiniam ratui, su kuriuo dalinotės informacija. Kiti asmenys gali išsaugoti momentines ekrano kopijas, atsisiųsti jūsų turinį ir pakartotinai jį naudoti ar juo dalintis.
  Be to, jei komentuojate kitų asmenų pateiktą turinį, tokie komentarai ar kitos susijusios reakcijos yra matomos visiems, kurie gali stebėti tų asmenų įkeliamą turinį, o tie asmenys bet kada gali pakeisti savo nustatymus ir taip atskleisti informaciją daug didesnei ar mažesnei auditorijai.
  Pažymėtina, jog mūsų socialiniu tinklu ar kitomis paslaugomis besinaudojantys asmenys gali kurti turinį, susijusį su Jumis ir tokia informacija dalintis su konkrečia auditorija. Pavyzdžiui, kiti vartotojai gali įkelti nuotraukas, kuriose esate užfiksuoti ir Jūs, kurti įrašus, minėdami jus ir pan. Jeigu pastebite mūsų taisyklių neatitinkantį turinį ar turite kitų nusiskundimų, galite bet kada susisiekti su mūsų komanda ir pranešti apie tokį turinį.

 • Pateikiama informacija apie Jūsų aktyvumą.

  Tai reiškia, jog tam tikra asmenų dalis (priklausomai nuo Jūsų privatumo nustatymų) gali matyti ar šiuo metu naudojatės mūsų paslaugomis. Taip pat, jeigu šiuo metu nesate prisijungę, tokie asmenys gali matyti kada paskutinį sykį naudojotės mūsų socialiniu tinklu.

 • Informacija pateikiama pasikeitus savininkui.

  Jei mūsų paslaugų arba jų išteklių (tiek visų, tiek dalies) valdytojas ar savininkas pasikeičia, tokiu atveju turime teisę perduoti Jūsų informaciją naujam savininkui.

 • Informacija gali būti pateikiama trečiųjų šalių produktams, kurie sąveikauja su mūsų paslaugomis.

  Jeigu naudojate trečiųjų šalių interneto puslapius, programėles ar kitas paslaugas, kurios naudojasi mūsų paslaugomis ar į jas yra integruotos mūsų paslaugos, tuomet tokios trečiosios šalys gali gauti jūsų skelbiamą ar bendrinamą informaciją, taip pat tą informaciją, kurią apie jus skelbia kiti. Kokia dalis informacijos bus prieinama trečiosioms šalims, priklauso nuo Jūsų privatumo nustatymų mūsų socialiniame tinkle, mobiliojoje programėlėje ir interneto svetainėje ir nuo to, kokius leidimus suteiksite naudodamiesi trečiųjų šalių paslaugomis. Visų trečiųjų šalių renkamai informacijai galioja tų trečiųjų šalių nustatytos naudojimosi sąlygos ir privatumo politika, o ne ši privatumo politika.

 • Informacija gali būti bendrinama su skirtingais partneriais.

  Kadangi stengiamės nuolat tobulinti savo paslaugas, o taip pat galime bendradarbiauti su įvairiais partneriais, galime pateikti jiems tam tikrą informaciją. Tačiau mes visada laikomės griežtų reikalavimų, kaip pateiktą informaciją gali naudoti mūsų partneriai ir niekada neparduodame jokios Jūsų informacijos.
  Apibendrintus duomenis galime teikti partneriams, besinaudojantiems mūsų analizės paslaugomis, kad kompanijos geriau suprastų, kaip vartotojai domisi ar kitaip sąveikauja su tam tikrais puslapiais, nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kitu mūsų platformoje skelbiamu turiniu. Į tokią informaciją įeina duomenys, kiek žmonių peržiūrėjo tam tikrą įrašą ar kiti svarbūs apibendrinti faktai, galintys padėti analizuoti žmonių įsitraukimą ir sąveiką su partnerių veikla.
  Reklamuotojai taip pat gauna ataskaitas su apibendrinta informacija, į kurią įeina tokie faktai kaip jų reklamų veiksmingumas, kiek žmonių pamatė jų reklamas, kokia apibendrinta demografinė informacija ir pan. Visa reklamuotojams pateikiama medžiaga yra apibendrinta ir joje nėra jokios informacijos, kuri be Jūsų leidimo galėtų atskleisti Jūsų tapatybę.
  Be to, informaciją apie Jus teikiame bendrovėms, su kuriomis bendradarbiaujame, jog apibendrintų duomenis ir teiktų analizes bei ataskaitas mūsų partneriams. Turinį ir informaciją gauna ir tie pardavėjai ar paslaugų teikėjai, kurie padeda mums tinkamai atlikti įvairias funkcijas, pavyzdžiui, teikia techninės priežiūros paslaugas.
  Pažymėtina ir tai, jog vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais mes bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir pateikiame visą reikalingą bei turimą informaciją, jei to iš mūsų reikalauja tokią teisę turinčios teisėsaugos institucijos ar norėdami tinkamai atsakyti į teisinius prašymus.

Slapukų naudojimas

Kaip ir daugelis interneto svetainių bei mobiliųjų programėlių, mes naudojame slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas rinkdami informaciją apie Jus, taip palengvinant naudojimąsi Svetaine. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į jūsų naudojamo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti Jūsų naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti Jums aktualesnį turinį, efektyviau ir patikimiau pateikia Svetainės aplinką, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas ir pan.

Iš slapukų surinktą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 • kad užtikrintume Svetainės ar mobiliosios programėlės funkcionalumą (pvz., kad turėtumėte galimybę naudotis įasmeninta Svetaine ar mobiliąja programėle),
 • kad užtikrintume Jūsų paskyros, duomenų ir mūsų paslaugų patikimumą ir saugumą,
 • kad galėtume nustatyti ir patikrinti, kada esate prisijungę prie savo paskyros ir galėtume jums padėti kur kas lengviau naudotis mūsų paslaugomis,
 • kad galėtume tinkamai tobulinti Svetainę ar mobiliąją programėlę, atsižvelgdami į Jūsų poreikius,
 • kad galėtume analizuoti naudojimąsi Svetaine ar mobiliąją programėle ir plėsti paslaugas,
 • tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Nepažeisdami teisės aktų, mes galime jungti duomenis, gautus naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine sujungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

77.lt gali būti naudojami šie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – šie slapukai būtini Svetainės ar mobiliosios programėlės veikimui,
 • funkciniai slapukai – slapukai, kurie nebūtini Svetainės ar mobiliosios programėlės veikimui, bet žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir naudotojų patirtį,
 • statistiniai slapukai – slapukai, kurie reikalingi rengiant Svetainės ar mobiliosios programėlės lankytojų navigacijos metodų statistinę analizę (surinktą informaciją naudojame anonimiškai),
 • reklaminiai arba tiksliniai slapukai – šie slapukai naudojami siekiant rodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Jūs galite duoti sutikimą naudoti slapukus šiais būdais:

 • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų, kad ši nepriimtų slapukų,
 • slapukų nustatymuose paspaudę žymą „Sutinku“.

Jūs galite bet kada atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus, savo naršyklėje ar mobiliojoje programėlėje taip pakeisdami nustatymus, jog ji nebepriimtų slapukų. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą ar atsisakymo galimybes rasite šiais adresais: http://AllAboutCookies.org ir http://google.com/privacy_ads.html.

Perspėjame, jog tam tikrais atvejais, ypač išjungus techninius ir funkcinius slapukus, ištrynus ar nesutikus su slapukais, gali sulėtėti naršymo sparta, būti blokuojama prieiga prie Svetainės ar mobiliosios programėlės, apribotas tam tikrų Svetainės ar mobiliosios programėlės funkcijų veikimas.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Užtikriname, jog Jūsų asmens duomenys nebus parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Visi surinkti duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei jie buvo surinkti. Mes naudosime Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų įgaliojimus turinčios teisėsaugos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Apie Jus surinktus asmens duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų, pristatymo ir kitų paslaugų). Tačiau jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinktų duomenų saugojimo laikas priklauso nuo to, kokie tai duomenys:

 • jei Jūs užsiregistravote Svetainėje ar mobiliojoje programėlėje ir pateikėte mums asmens duomenis, juos saugome tol, kol būsite užsiregistravęs narys, t. y. kol neištrinsite savo paskyros,
 • jei naudojatės Svetaine ar mobiliąja programėle neužsiregistravęs, vis tiek saugome daug informacijos, kuri reguliariai šalinama ir laikoma ne ilgiau nei to reikalauja šioje Privatumo politikoje nurodyti duomenų tvarkymo tikslai.

Kitus Jūsų asmens duomenis (pvz., kai lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose) mes saugome ne ilgiau negu to reikalauja šioje Privatumo politikoje nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių ar klaidingų asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Seni duomenys saugomi tik tuo atveju, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Jei nuspręsite ištrinti savo paskyrą, drauge bus ištrinta ir jūsų paskelbta informacija. Į tai įeina ir toks turinys kaip nuotraukos, įrašai ir komentarai. Šios informacijos vėliau nebegalėsite atkurti, tad prieš galutinai ištrindami paskyrą įsitikinkite, jog neprarasite jokio svarbaus turinio. Informacija, kurią apie Jus pasidalino kiti asmenys, nėra Jūsų paskyros dalis, todėl net ir ištrynus paskyrą, tokia informacija išliks ir nebus ištrinta.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Informuojame, jog asmens duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti arba saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Net ir perduodant Jūsų asmens duomenis už ES ribų, stengsimės užtikrinti, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

Deja, nors mes stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Todėl mes negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis mums ir Jūs prisiimate su asmens duomenų perdavimu susijusią riziką. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikome griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų informacija būtų apsaugota nuo neteisėtos prieigos.

Jei sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, galintį kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, mes nedelsiant Jus informuosime vos tik sužinoję apie šį faktą ir nustatę, prie kokių duomenų buvo neteisėtai gauta prieiga.

Išorinės interneto svetainės

77.lt gali būti pateikiamos nuorodos į išorines svetaines (pvz., mūsų verslo partnerių svetaines). Atkreipiame dėmesį, jog mūsų Svetainė neprisiima atsakomybės už kitų, ne mūsų administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą. Turėtumėte patys peržiūrėti tų svetainių politikas prieš jose pateikdami asmens duomenis ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

Duomenų subjekto teisės

Tvarkydami asmens duomenis mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Būdamas asmens duomenų subjektu Jūs turite šias teises:

 • būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą,
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis,
 • teisę reikalauti ištaisyti ir/ar papildyti netikslius Jūsų asmens duomenis,
 • teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti,
 • teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba Jūs atšaukėte savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis arba neduodate tokio sutikimo, nors jis yra būtinas,
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu,
 • teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis,
 • teisę pareikalauti pateikti (jeigu tai techniškai įmanoma) pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis Jums arba prašyti juos persiųsti trečiajam asmeniui.

Mes siekiame garantuoti Jūsų teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms duomenų subjekto teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą,
 • valstybės gynybą ar saugumą,
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą,
 • svarbius valstybės finansinius ar ekonominius interesus,
 • profesinės ar tarnybinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą,
 • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu susijusius prašymus ar reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Po kreipimosi gavimo mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus ar kitą papildomą su užklausa susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Įsipareigojame į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog tai būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą ar pateikus prašymą ištrinti su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, mes nedelsdami BDAR nustatyta tvarka nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai to padaryti negalime dėl BDAR ar kitų teisės aktų nustatytų atvejų, t. y. kai galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai ir pan. mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis.

Jei atsisakysime vykdyti Jūsų reikalavimą, mes įsipareigojame aiškiai nurodyti tokio atsisakymo pagrindą. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų prašymą, Jūs turite teisę kreiptis į kompetentingą valstybinę instituciją.

Skundo pateikimas

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo, prašome pateikti kuo daugiau su tuo susijusios informacijos ir atsiųsti skundą raštu, šios Privatumo politikos pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiaujame su savo naudotojais ir visada stengiamės nedelsdami išspręsti iškilusius klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų asmens teisės buvo pažeistos, mes stengsimės išspręsti visus iškilusius ginčus kartu su Jumis, tačiau turite galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainė: www.ada.lt).

Jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus vartotojų teisių apsaugos srityje, taip pat pirmiausia siūlome kreiptis raštu į šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais adresais. Neteismine tvarka ginčus su vartotojais sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, interneto svetainė: www.vvtat.lt).

Kontaktai

Visais su šia Privatumo politika susijusiais klausimais kviečiame kreiptis:

 • siunčiant paštu: Multiverse Ltd, Marshall Islands, Addresas:

  Trust Company Complex,
  Ajeltake Road, Ajeltake Island,
  Majuro (P.O. Box 1405),
  Marshal Islands

 • siunčiant elektroniniu paštu: 77@77.lt .

Apribojimai ir Privatumo politikos keitimas

Draudžiama šią Privatumo politiką ir/ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti platinti be raštiško 77.lt sutikimo. Pasiliekame teisę bet kada keisti Privatumo politikos sąlygas, atsižvelgdami į naujausius teisės aktus ir kitus svarbius faktus, todėl rekomenduojame kartas nuo karto patikrinti Privatumo politiką, kad būtumėte tikri, jog žinote apie visus pokyčius ir naujoves.