Parama

Portalas 77.lt veikia Multiverse LTD administruojamoje cross.social platformoje decentralizuotos autonominės organizacijos principu. Vienas iš decentralizuotos autonominės organizacijos (toliau – DAO) narių yra Lietuvoje veikiantis validatorius – VŠĮ „Petys į petį“.

VŠĮ „Petys į petį“ yra ribotos civilinės atsakomybės, pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais ir įstaigos įstatais.

VŠĮ „Petys į petį“ gali padėti rinkti svetainės išlaikymui reikalingas lėšas Lietuvoje bei užsienyje. VŠĮ kviečia visus, kurie pasisako už objektyvią informaciją, nemėgsta propagandos ir nori žinoti ne visada malonius faktus bei tiesą priimti jos neiškreipiant, paremti šios svetainės veiklą. Jūsų parama yra itin svarbi sėkmingam svetainės darbui.

Vos 1 euras Jums, yra net 1 euras 77.lt DAO. 

VŠĮ „Petys į petį“ priima paramą šiais būdais:

1. Rekvizitai paramai banko pavedimu:

VŠĮ „Petys į petį“
JAR kodas: 305667449
Adresas: Seinų g. 5, Kaunas
Banko sąskaita: LT317044090101265550
Bankas: SEB
Swift: CBVILT2X
Paskirtis: Parama

2. Parama, vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu, skiriant 1,2 proc. iš valstybei kiekvienais metais sumokamo gyventojų pajamų mokesčio:

kiekvienais metais, iki gegužės 1 dienos (dėl paskutinę dieną pasitaikiusio savaitgalio terminas pratęsiamas iki kitos darbo dienos) pateikę VMI specialią formą, dalį savo jau sumokėtų mokesčių galite skirti VŠĮ „Petys į petį“. Paramą patogiausia skirti naudojant EDS (elektroninę deklaravimo sistemą) ir užpildant formą FR0512 v.4. Tam Jums reikės atlikti tokius veiksmus:

1. Nueikite į VMI elektroninio deklaravimo sistemos puslapį ir spauskite „Prisijungti prie EDS“.

Prisijungimas prie EDS sistemos
Prisijungimas prie EDS sistemos

2. Pasirinkite Jums patogiausią prisijungimo būdą. „Per išorines sistemas“ leis prisijungti naudojantis savo el. banko prisijungimais. VMI priemonių prisijungimui reikalingas anksčiau gautas ir VMI patvirtintas prisijungimo vardas bei slaptažodis. Taip pat galima prisijungti naudojant elektroninį parašą. Toliau pateikiame dažniausiai naudojamą prisijungimą per išorines sistemas. Pasirinkite savo banką pateiktame sąraše ir prisijunkite prie VMI el.paslaugos.

Prisijungimas prie  EDS
Prisijungimas prie EDS
Prisijungimas per išorines sistemas
Prisijungimas per išorines sistemas

3. Prisijungę, dešinėje pusėje pasirinkite „Pildyti formą“.

Dešiniajame meniu renkamės „pildyti formą“
Dešiniajame meniu renkamės „pildyti formą“

4. Tarp dažniausiai pildomų formų Jums turėtų pasiūlyti „Prašymas skirti paramą“. Jei šio prašymo sistema nepasiūlytų, žemiau esančiame filtre ranka įrašykime formos kodą FR0512 v.4

Paramos formos pasirinkimas
Paramos formos pasirinkimas
Pasirenkame „prašymas skirti paramą“
Pasirenkame „prašymas skirti paramą“

5. Pildome formą FR0512 v.4 (pav. Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms). Pasirinkite „Forma elektroniniam pildymui“ (ikona su gaubliu).

Paramos formos pildymas
Paramos formos pildymas
Paramos gavėjo pasirinkimas
Paramos gavėjo pasirinkimas
Įveskite paramos gavėjo pavadinimą
Įveskite paramos gavėjo pavadinimą

Pildant paramos skyrimą galite pasirinkti, kad tas pats paramos gavėjas gautų lėšas kelis metus iš eilės. Daugiau informacijos apie FR0512 formą.

Parama atneša naudą ne tik gavėjui, bet ir ją parėmusiai įmonei

Dabartiniais laikais, kai visuomenės susiskaldymas yra itin didelis, labai svarbu koncentruotis į vertybes ir vienytis, siekiant bendrų tikslų. Tik būdami vieningi ir paremdami teisingas idėjas bei organizacijas galime pasiekti tai, jog vis dažniau žmonės galės išvysti objektyvią ir aktualią informaciją bei drauge spręsti svarbias problemas. Iš tikrųjų paramos skyrimas yra naudingas abiem pusėms, todėl kviečiame susimąstyti planuojant savo lėšas ir palaikyti teisingą, objektyvią informaciją siekiantį atspindėti, išskirtinai lietuviškas vertybes palaikantį portalą.

Atsižvelgiant į masinės žiniasklaidos objektyvumo trūkumus, visuomenei opių temų vienašališką pateikimą bei nuolatinį negatyvumo ir visuomenės supriešinimo skatinimą, mes stengiamės kurti plačios apimties žiniasklaidą bei socialinį gyvenimą jungiantį projektą, grindžiamą aiškiais principais, apeliuojantį į sąmoningumo didinimą, kritišką mąstymą, nepopuliarių temų gvildenimą, „tabu“ faktų objektyvų pateikimą ir sukuriant „opoziciją“ dabartinei „medijai“. Mūsų tikslas – nešališka, objektyvi ir pozityvi bendruomeninė žiniasklaidos priemonė ir patogus bei saugus socialinis tinklas viename. O tam, kad galėtume sėkmingai vykdyti savo veiklą ir užsibrėžtus siekius, mums itin svarbu gauti paramą.

Suteikdami paramą VŠĮ „Petys į petį“, Jūs taip pat turite galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata ir sumažinti pelno mokestį. Suteikus paramą visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimui ir pasirašius paramos sutartį, skaičiuojant pelno mokestį, iš apmokestinamo pelno paramos sumą galima atimti du kartus.

Vis dėlto, remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, paramos lėšos negali būti didesnės nei 40 procentų apmokestinamojo pelno. Lengvata taip pat negalios ir iš pajamų nebus atskaitoma dviguba paramos suma, jei parama yra teikiama grynais pinigais ir viršija 250 bazinės socialinės išmokos dydžio sumą vienam paramos gavėjui per metus.

Pavyzdžiui, įmonei per metus sugeneravus 10.000 Eur apmokestinamo pelno ir suteikus 1000 Eur paramos, pritaikius lengvatą apmokestinamas pelnas sumažėja iki 8000 Eur (10000 – 2 * 1000). Tuo tarpu pelno mokestis pasikeičia nuo 1500 iki 1200 eur.

Įmones, norinčias prisidėti parama prie 77.lt, prašome kreiptis el. paštu we@77.lt

77.lt DAO tikslai, prie kurių galite prisidėti ir Jūs

  • Sukurti atsvarą vienašališkai masinei medijai.
  • Telkti bendruomenes, asociacijas ir pavienius asmenis aktyviai dalyvauti Lietuvos socialiniame ir politiniame gyvenime.
  • Skatinti sveiką gyvenseną, savišvietą ir socialinį teisingumą.
  • Įtraukti Lietuvos mokslininkus į ekonominius ir socialinius projektus.
  • Propaguoti lietuvišką produkciją ir vietinio kapitalo verslą.
  • Bendromis pastangomis kurti ateities viziją.
  • Stabdyti perteklinį valstybės kišimąsi į asmeninį žmogaus gyvenimą.

Dėkojame už Jūsų paramą.