Suprasti akimirksniu
  • Naujas Europos sąjungos kovos su klimato kaita planas – saulės spindulių blokavimas
  • Spindulių blokavimui nepritariantys mokslininkai perspėja apie baisus padarinius ir ragina niekada nenaudoti geoinžinerijos
  • JAV irgi svarsto saulės blokavimo technologiją, siekiant sulėtinti visuotinį atšilimą
Šaltiniai
Saulės spinduliuotės modifikavimas
Geoinžinerijos entuziastai siūlo stabdyti Saulės spindulius. Lenstravelier/Unsplash nuotrauka

Naujas Europos sąjungos kovos su klimato kaita planas – saulės spindulių blokavimas

Regis, jog eksperimentai bandant kovoti su klimato kaita pasaulyje artimiausiu metu nesibaigs. Tiesa, nuo vienkartinių maišelių apmokestinimo ir dyzelinių bei benzininių automobilių pardavinėjimo uždraudimo pereinama prie kalbų apie eksperimentavimą su gamta. Remiantis nauja ataskaita, Europos sąjunga ketina išnagrinėti galimybę blokuoti saulės spindulius kaip galimą kovos su klimato kaita būdą[1]. Tai jau spėjo sukelti diskusijas apie potencialias globalias grėsmes, kurių gali sukurti neatsargi, iki galo neapgalvota geoinžinerija.

ES trečiadienį turėtų paskelbti galimų klimato kaitos pasekmių saugumui įvertinimo sistemą. Pavyzdžiui, turėtų būti kalbama apie vandens ar maisto trūkumo tikimybę, galinčią sukelti konfliktus ir migraciją.

Dalis šio įvertinimo taip pat apims ir tyrimą dėl galimų pavojų, susijusių su pačios atmosferos pertvarkymu. Paviešintame dokumente, kuriame naujoji technologija vadinama saulės spinduliuotės modifikacija (ang. solar radiation modification), rašoma:

„Šios technologijos kelia naujų pavojų žmonėms ir ekosistemoms, taip pat gali padidinti galios disbalansą tarp tautų, sukelti konfliktus ir iškelti daugybę etinių, teisinių, valdymo ir politinių problemų.“

Dokumente taip pat teigiama:

„ES rems tarptautines pastangas visapusiškai įvertinti klimato intervencijų, įskaitant saulės spinduliuotės modifikacijos, riziką ir neapibrėžtumą.“

Spindulių blokavimui nepritariantys mokslininkai perspėja apie baisus padarinius ir ragina niekada nenaudoti geoinžinerijos

Tam, kad būtų sumažintas bendras saulės spindulių kiekis, pasiekiantis Žemės paviršių, siūlomas aerozolių įpurškimas/įpilimas į statosferą, taip padidinant dalelių koncentraciją atmosferoje. Tačiau kritikai teigia, jog tokia idėja ne tik nukreipia dėmesį nuo išmetamų teršalų mažinimo siekių, bet ir gali turėti nenumatytų rimtų padarinių. Pavyzdžiui, gali pasikeisti gyvybiškai svarbūs lietaus modeliai[2].

Tad pradėjus kalbėti apie saulės spindulių blokavimo galimybę, specialistai ėmė vis labiau diskutuoti, ar klimato geoinžinerija yra geras mokslas, ar tik mokslinės fantastikos lygio samprotavimai, kurių įgyvendinimas gali turėti pavojingų padarinių visai planetai ir jos atmosferai. ES šalys narės norėtų, jog šiuo klausimu vyktų tarptautinės diskusijos, kurių metu būtų aptariamos naujo sektoriaus taisyklių kūrimas.

Saulės spindulių stabdymas gali turėti rimtų padarinių visai Žemei. Selvano B./Unsplash nuotrauka
Saulės spindulių stabdymas gali turėti rimtų padarinių visai Žemei. Selvano B./Unsplash nuotrauka

Plataus masto intervencijų pasiūlymai atsirado kartu su didėjančiu susirūpinimu, jog šalims nepavyks apriboti visuotinio atšilimo ir vis didėjant mokslo pažangai. Geoinžinerijos specialistai siūlo tokias išeitis kaip Žemės oro sąlygų keitimas ir saulės spindulių blokavimas, kartodami, kad tai padėtų ženkliai sumažinti temperatūrą. Taip tarsi pereinama nuo mažesnės taršos ir kitų gamtą tausojančių sprendimų prie dar didesnio žaidimo su mūsų planeta ir natūraliais jos procesais.

Žinoma, dalis ES mokslininkų, suvokdami, jog tai būtų labai rizikingas žingsnis, griežtai nepritaria tokioms idėjoms. Jie ragina sudaryti tarptautinį susitarimą, jog tokios technologijos nebūtų naudojamos nei ES šalyse narėse, nei kitose pasaulio vietose. Tik vargu ar to pavyks pasiekti, kadangi apie galimą saulės blokavimo potencialą jau kalbama ir už ES ribų.

JAV irgi svarsto saulės blokavimo technologiją, siekiant sulėtinti visuotinį atšilimą

Nors JAV oficialiai teigia, kad neketina keisti dabartinės klimato kaitos strategijos, tačiau Joe'o Bideno administracijos ataskaitoje, kurioje pateikiamos naujausios pastangos, galinčios sulėtinti Žemės atšilimą, minimas ir saulės spindulių blokavimas. Ši ataskaita buvo paskelbta tą pačią savaitę, kai ES lyderiai prakalbo apie tarptautines diskusijas saulės spinduliuotės modifikavimo klausimu.

Baltieji rūmai pasiūlė nuodugniai paremti idėją, jog reikia ištirti naująją technologiją kaip galimą būdą pažaboti negailestingą klimato kaitą. Ataskaitoje teigiama[3]:

„Saulės spinduliuotės modifikavimo (SRM) mokslinio ir visuomeninio poveikio tyrimų programa leistų priimti geriau informuotus sprendimus apie galimą SRM, kaip klimato politikos sudedamosios dalies, riziką bei naudą, naudojant kartu su pagrindiniais šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir prisitaikymo prie jų elementais. SRM suteikia galimybę pastebimai atvėsinti planetą per kelerius metus.“

Tiesa, J. Bideno administracija taip pat pažymėjo, jog „nėra planų sukurti išsamią tyrimų programą, orientuotą į saulės spinduliuotės modifikavimą“. Tačiau 44 puslapių dokumente minimos net kelios idėjos, kaip būtų įmanoma apriboti į Žemę patenkančios saulės šviesos kiekį. Be aerozolių taip pat paminėtas debesuotumo didinimas virš vandenynų arba aukštai sklandančių plunksninių debesų, kurie atspindi saulės spindulius į Žemę, kiekio mažinimas.

Naują technologiją aptarinėja ir ES, ir JAV. NASA/Unsplash nuotrauka
Naują technologiją aptarinėja ir ES, ir JAV. NASA/Unsplash nuotrauka

JAV ataskaitoje perspėjama, kad su kiekviena saulės spinduliuotės modifikavimo forma egzistuoja rizika, galinti turėti įtakos žmonių sveikatai, biologinei įvairovei ir geopolitikai. Saulės spindulių keitimas gali pakeisti pasaulinius oro modelius, sutrikdyti maisto tiekimą, sukurti staigų atšilimą, jei tokia praktika būtų plačiai taikoma, o tada vėl sustabdyta. Be to, spindulių blokavimas neišspręstų oro taršos ar vandenynų rūgštingumo problemų.

Tuo pačiu Baltieji rūmai pabrėžė, jog ypač svarbu pasverti visus neaiškumus ir galimas naujos technologijos grėsmes su jau dabar žinomais pavojais, kurie atsiranda dėl šylančios planetos. Ataskaitoje teigiama:

„Klimato kaita jau daro didžiulį poveikį fiziniam ir gamtos pasauliui bei žmonių gerovei ir šie padariniai tik didės, nes didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija ir tęsiasi atšilimas. Suprasti šį poveikį labai svarbu, kad būtų galima priimti pagrįstus sprendimus dėl galimo SRM vaidmens sprendžiant su klimato kaita susijusius žmonijos sunkumus.“

Baltieji rūmai taip pat pridūrė, kad bet kokie galimi saulės spinduliuotės modifikavimo tyrimai turėtų būti atliekami „tinkamai bendradarbiaujant tarptautiniu mastu“.