Suprasti akimirksniu
  •  Ūkininkai turės įrodyti, kad jų laukai nešlapi
  • Mano, kad užsimota susidoroti su Lietuvos ūkininkais, žemdirbiais ir kaimų žmonėmis
  • Draudžiama sausinti, įrengti drenažus, arti
Šaltiniai
Laukai
Valdžia pasiraitojo rankoves ir numatė Lietuvos ūkininkams dar vieną reikalavimą. Dan Meyers/Unsplash nuotrauka

 Ūkininkai turės įrodyti, kad jų laukai nešlapi

Mūsų šalyje dirbančius ūkininkus nuolat kankina tai sausros, tai liūtys, tai, kaip jie patys sako, valdžia. Baigėsi vasara, baigėsi ir sausros su liūtimis, bet, kad ūkininkams per daug ramu nebūtų, valdžia pasiraitojo rankoves ir numatė jiems dar vieną staigmeną. Pasirodo nuo 2024 metų Lietuvos žemdirbių laukia naujas reikalavimas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vykdydama su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos susijusių standartų įgyvendinimo reikalavimus patvirtino Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (GAAB) pakeitimus. Taigi, mieli Lietuvos žmonės, žemdirbiai ir ūkininkai, nuo 2024 metų prieš norėdami pradėti dirbti savo laukus jūs pirma turėsite patikrinti ir įrodyti ar tie dirbami kaukai nėra šlapi.

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ironizavo“: „Bus „paprasta“. Imsite matuoklį, kastuvą, kasite duobę – ne mažesnę nei 50 cm gylio, o tada bandysite įrodyti pelkių ir paukštukų ministerijai bei VĮ Žemės ūkio duomenų centro biurokratams, kad žemė, kurioje metų metus auginote bulves, nėra „šlapynė ar durpynas“. O jei tokia ir tapo, tai galimai dėl to, kad sugedo dar sovietmečiu įrengti melioracijos įrenginiai“.

Na, o atlikus žemės patikrinimą reiks laukti specialiai tam paruoštų tikrintojų – jie atvykę pas jus galės ir patys išsikasti duobę bei patikrinti, ar jūs jiems tikrai nemelavote.

Mano, kad užsimota susidoroti su Lietuvos ūkininkais, žemdirbiais ir kaimų žmonėmis

Bet Lietuvoje juk egzistuoja laisvė ir demokratija, ūkininkai visada gali rinktis iš kelių galimų variantų. Jei netinka toks numatytas scenarijus, tai tiesiog šį kartą galima ne kryžius laukuose statyti, o išsikasti duobę, sudėti į ją kastuvus ir tokiu būdu ūkininkavimą užbaigti.

„Mes, kaip ir kitos Lietuvos savivaldybės, kiekvienais metais rajone planuojame į priekį melioracijos sistemų remonto ir rekonstrukcijos projektus. Tai esame pažadėję žemdirbiams, be to tai mus įpareigoja ir įstatymai. Artėjančiame Tarybos posėdyje pateiktas sprendimas pritarti projekto „Širvintų rajono Juodiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui ir įgyvendinimui. Bet ar melioracijos griovių, įrenginių rekonstravimas nepažeis GAAB?Skambiname į ministeriją, į tą patį Žemės ūkio duomenų centrą, kitų savivaldybių melioracijos specialistams, tačiau visi kraipo galvas ir atsakymų neturi. Tuo tarpu atsidarius šlapynių ir durpynų žemėlapius, akyse mirga maži spalvoti ploteliai, net paukščiuko formos žemės sklypuose... Tai kažkoks „marazmas“. Kas gali paaiškinti, kaip nedidelį šlapynės gabalėlį turimame dirbamos žemės sklype galima apeiti, kaip jį palikti nedirbamą ir įtikti GAAB reikalavimams? Gal pats paukštukų ir pelkių ministras norėtų paaiškinti arba pademonstruoti?“, – piktinosi Ž. Pinskuvienė.
Živilė Pinskuvienė mano, kad užsimota susidoroti su Lietuvos ūkininkais, žemdirbiais ir kaimų žmonėmis. No one cares/Unsplash nuotrauka
Živilė Pinskuvienė mano, kad užsimota susidoroti su Lietuvos ūkininkais, žemdirbiais ir kaimų žmonėmis. No one cares/Unsplash nuotrauka

Širvintų rajono merė įsitikinusi, kad įteisinant šiuos pakeitimus užsimota susidoroti su Lietuvos ūkininkais, žemdirbiais, kaimų žmonėmis[1].

Draudžiama sausinti, įrengti drenažus, arti

Žemiau pateikiame su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos susijusių standartų įgyvendinimo reikalavimus ir nuo 2023-04-25 dienos galiojančios suvestinės redakciją.

Taigi įsakymo dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, ketvirtu numeriu pažymėtas punktas numato, kad įgyvendinant 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“, pareiškėjams, kurių deklaruojami plotai patenka į nustatytus Šlapynių ir durpynų apsaugos teritorijų plotus, nuo 2024 m. bus taikomi šie reikalavimai:

4.1. draudžiama sausinti šlapynių ir durpžemių plotus. Naujų drenažo sistemų įrengimas nuo 2024 m. draudžiamas, tačiau senų sistemų remontas ir rekonstravimas galimas, su sąlyga, kad tai nepakenks durpžemių ir šlapynių aplinkosaugos būklei. Pakenkimas aplinkosaugos būklei traktuojamas tuomet, kai remonto ar rekonstravimo metu nusausinami plotai, kuriuose dominuoja vandens danga, išskyrus atvejus, kai įrengiamas reguliuojamas drenažo režimas (su reguliuojamais šulinio, drenažo rinktuvo komponentais);

4.2. draudžiama deginti durpžemių plotus;

4.3. durpžemių plotuose draudžiamas arimas;

5. Už aprašo 4.3 papunktyje išdėstytų reikalavimų nesilaikymą taikomos GAAB reikalavimų pažeidimų sankcijos, tačiau jeigu bendras nustatytas durpžemių ir šlapynių plotas deklaruojamame lauke yra mažesnis nei 10 proc., bet ne didesnis kaip 1 ha, už reikalavimų nesilaikymą sankcija netaikoma; be to, įžvelgdamas durpžemių plotų nustatymo netikslumus, pareiškėjas gali kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą su prašymu patikslinti durpžemių plotus, pateikdamas įrodymus (kai nustatyta, kad durpingas sluoksnis yra mažesnis nei 40 cm), kad tokie plotai neturėtų būti laikomi durpžemiais[2].