Suprasti akimirksniu
  • Tęsiantis egzaminų sesijai, penktadienį abiturientai laikys istorijos valstybinį brandos egzaminą 
  • Egzaminui skiriamos 3 valandos
  • Pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos metu iš viso vyks trylika valstybinių ir trys mokykliniai brandos egzaminai
Šaltiniai
egzaminas
Penktadienį abiturientai laikys istorijos valstybinį brandos egzaminą. Unsplash nuotrauka

Tęsiantis egzaminų sesijai, penktadienį abiturientai laikys istorijos valstybinį brandos egzaminą 

Egzaminas sudarytas iš dvejų dalių. Pirmojoje bus pateikiami klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais. Tuo metu antroji dalis sudaryta iš atviro tipo klausimų pagal pateiktus šaltinius. Abiturientams gali būti pateikiami rašytiniai, vaizdiniai šaltiniai, istorikų tekstai ar žemėlapiai.

Pusę viso VBE turinio sudaro pasaulio istorija, likusią dalį – Lietuvos.

Egzaminui skiriamos 3 valandos

Istorijos egzaminą dvyliktokai galės rašyti apie 3 valandas. 

Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 12 d. 

Pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos metu iš viso vyks trylika valstybinių ir trys mokykliniai brandos egzaminai

Ši sesija baigsis birželio 25 dieną. 

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turi teisę tik tie mokiniai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai yra ne žemesni nei ketvertas.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno pasirinkto dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą.

Parengta remiantis ELTA.