Suprasti akimirksniu
  • Kauno teismas ilgam įkalino Antaną Kandrotą-Celofaną
  • Dviem įsiteisėjusiais nuosprendžiais A. Kandrotas pripažintas kaltu
  • A. Kandrotui neleista įsiregistruoti prezidentinės kampanijos dalyviu
Šaltiniai
Antanas
Antanas Kandrotas. ELTA nuotrauka

Kauno teismas ilgam įkalino Antaną Kandrotą-Celofaną

Kauno apygardos teismo 2021 m. vasario 25 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. sausio 15 d. nuosprendžiu, A. Kandrotui, geriau žinomam Celofano pravarde, buvo paskirta galutinė subendrinta 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Kauno apygardos teismo 2022 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu, patikslintu Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. sausio 15 d. nutartimi dėl veikų perkvalifikavimo pasikeitus baudžiamojo įstatymo redakcijai, jam buvo paskirta galutinė subendrinta 1 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Abu nuosprendžiai įsiteisėjo 2024 m. sausio 15 d.

Kauno apygardos teisme buvo gautas Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo viršininko teikimas, kuriuo prašoma subendrinti A. Kandrotui bausmes, paskirtas Kauno apygardos teismo 2021 m. vasario 25 d. ir 2022 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiais, ir nustatyti subendrintos bausmės vykdymo tvarką.

Kauno apygardos teisme taip pat buvo gautas nuteistojo gynėjo advokato E. Rugieniaus prašymas apėmimo būdu subendrinti nuteistajam bausmes ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 10 mėnesių, į subendrintos bausmės laiką įskaityti pagal ankstesnį nuosprendį atliktą bausmę.

Dviem įsiteisėjusiais nuosprendžiais A. Kandrotas pripažintas kaltu

Kauno apygardos teismas Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo viršininko teikimą tenkino, o nuteistojo gynėjo advokato prašymą tenkino iš dalies.

Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 63 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, teismas gali paskirtas už atskirus nusikaltimus bausmes sudėti visiškai arba iš dalies, o vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalimi, bausmes apimti. Pagal BK 63 straipsnio 5 dalį teismas, bendrindamas už kelias nusikalstamas veikas (taip pat ir bendrindamas atskirais nuosprendžiais) paskirtas bausmes, taiko jų apėmimo būdą, kai: 1) yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis; 2) padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar 11 straipsnius; 3) už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Nei vienos iš minėtų sąlygų taikyti bausmių apėmimą nėra, todėl gynėjo prašymą šioje dalyje teismas atmetė.

Dviem įsiteisėjusiais nuosprendžiais A. Kandrotas pripažintas kaltu ir nuteistas už skirtingu laiku padarytas nusikalstamas veikas, kurios remiantis šiais nuosprendžiais, nesudaro idealios nuskalstamų veikų sutapties. Nei už vieną nusikalstamą veiką jam nebuvo paskirta 20 metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Kauno apygardos teismo 2021 m. vasario 25 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. sausio 15 d. nuosprendžiu, A. Kandrotas nuteistas už sunkaus bei apysunkio nusikaltimų padarymą ir už šiuos nusikaltimus paskirtos bausmės jau subendrintos apėmimo būdu, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu. Kauno apygardos teismo 2022 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu, patikslintu Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. sausio 15 d. nutartimi, A. Kandrotas nuteistas už sunkių, apysunkių ir nesunkaus nusikaltimų padarymą. Už šiuos nusikaltimus skirtos bausmės jam buvo subendrintos apėmimo būdu vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais ir dalinio sudėjimo būdu. Dėl to dviem įsiteisėjusiais nuosprendžiais paskirtas galutines subendrintas bausmes bendrinti tarpusavyje apėmimo būdu taip pat nebuvo pagrindo.

Atsižvelgiant į tai, nuteistajam paskirtas bausmes teismas subendrino dalinio sudėjimo būdu: prie griežtesnės Kauno apygardos teismo 2022 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu, patikslintu Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. sausio 15 d. nutartimi, paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, pridėjo dalį Kauno apygardos teismo 2021 m. vasario 25 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. sausio 15 d. nuosprendžiu, paskirtos bausmės – 1 metus laisvės atėmimo, ir paskyrė galutinę subendrintą 2 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Į paskirtos subendrintos bausmės laiką turės būti įskaitytos bausmės dalys, atliktos pagal Kauno apygardos teismo 2021 m. vasario 25 d. ir 2022 m. gruodžio 29 d. nuosprendžius.

Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

A. Kandrotui neleista įsiregistruoti prezidentinės kampanijos dalyviu

Iki sulaikymo su 77.lt bendravęs visuomenininkas ne kartą atviravo, kad sistema stengiasi jį sugniuždyti, tačiau tai jį tik labiau skatina kovoti.

Tarsi netyčia, Vyriausia rinkimų komisija, kuri privalo sudaryti sąlygas visiems norintiems ateiti į politiką ir tinkami jie ar ne, palikti spręsti žmonėms, neleido A. Kandrotui įsiregistruoti prezidentinės kampanijos dalyviu.

Ta pati VRK trukdė įregistruoti ir jo bei mokytojos Astros Genovaitės Astrauskaitės įkurtą partiją. Tikėtina dabar, kai paleista teisinė represijų sistema, visuomenininkams apie naują politinę jėgą, bent jau iki rudens rinkimų į Seimą, galima pamiršti. Kaip situacija susiklostys valdžiai pasikeitus, sunku prognozuoti, tačiau labai norisi tikėti, kad tokių cirkų, kokius išdarinėjo dabartiniai valdantieji, kai, tarkim, Petras Gražulis iš Seimo buvo išmestas dėl neįrodyto nusižengimo, o „darbietis“ Vytautas Gapšys, net ir pripažintas kaltu bei įkalintas, liko Seimo nariu ir išsaugojo darbo vietas patarėjams (įdomu, kaip jie patarinėja ir iš kur?), pasibaigs.