Suprasti akimirksniu
  • Ach, tie neklaužados Mokytojai
  • Ar nerealu prašyti didinti atlyginimą ir neklaidinti visuomenės dėl mokytojų atlyginimo dydžio?
  • Ar nerealu prašyti klasėse(didelėse) sumažinti mokinių skaičių? 
  • Mokytojai šaukte šaukia apie suaižėjusią švietimo sistemą
Šaltiniai
Vitalija Targamadzė
Vitalija Targamadzė. Socialinių tinklų nuotrauka

Ach, tie neklaužados Mokytojai

Dar ir atminties nepraradę - juk etatą sudarė 18 kontaktinių valandų. Tai ar reikalavimas nerealus? Ačiū praeitos kadencijos Seimui už pakeitimą.

Ar nerealu prašyti didinti atlyginimą ir neklaidinti visuomenės dėl mokytojų atlyginimo dydžio?

Juk tikrai jis toks nėra. Arba jau paaiškinkite, ką ir kaip skaičiuojate. 

Ar nerealu prašyti planingai įgyvendinti Bendrąsias programas ir bent jau nepalikti mokinių be mokymosi medžiagos. O juk galima buvo bent naujoms temoms ją parengti, o paskui jau būtų išleisti vadovėlliai. Jei dėl objektyvių priežasčių to nesugebėjote padaryti, tai paaiškinkite. Jei dėl subjektyvių, neprauskite savo munduro ir bent jau atsiprašykite.

Ar nerealu prašyti realaus, ištekliais pagrįsto pokyčių įgyvendinimo plano? Juk jo nėra. O pokyčių inicijavote į valias. 

Ar nerealu prašyti klasėse(didelėse) sumažinti mokinių skaičių? 

Problemiška, bet Mokytojai mato NEREALUMĄ perkrautose klasėse įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Mokytojai nėra nesuvokiantys ir supranta, kad nebus tai atlikta, spragtelėjus pirštais. Bet tai galima padaryti vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Ir dar daugelis problemų gali būti sprendžiama. Bet komunikacija rodo, kad vyksta ŠMSM vadovybės "atsimušinėjimas" ir stengiamasi parodyti Mokytojų reikalavimus nerealiais. Juk taip nėra ir neklaidinkite visuomenės.

Mokytojai šaukte šaukia apie suaižėjusią švietimo sistemą

Bent tai užgirskite. Negi nerūpi Lietuvos ateitis?