Suprasti akimirksniu
  • Prie kandidatų į Lietuvos prezidentus jungiasi daktaras E. Vaitkus
  • Vidaus politika: didelis dėmesys teisėtvarkai ir idėjos pertvarkyti žiniasklaidą
  • Užsienio politika: būtinybė gerinti santykius su kaimynais ir draudimas kurstyti karą
  • Daugiau skaidrumo: politikų praeitys turi būti atskleistos
Šaltiniai
E. Vaitkus
E. Vaitkus pristato savo prezidento rinkimų programą. Asmeninio archyvo nuotrauka

Prie kandidatų į Lietuvos prezidentus jungiasi daktaras E. Vaitkus

2024 m. gegužę vyks eiliniai Lietuvos Prezidento rinkimai. Prezidento posto siekti šiuo metu žada „valstietis“, buvęs Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Apie savo planus jau paskelbė ir neseniai naują politinę partiją subūręs Antanas Kandrotas-Celofanas.

Visuomenėje kalbama ir apie tai, kad prezidento rinkimuose neabejotinai dalyvaus dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda. Tiesa, to oficialiai jis dar nepaskelbė. Oficialiai apie savo kandidatūrą dar nekalbėjo ir teisininkas Ignas Vėgėlė, tačiau kaip rodo visuomenės apklausos ir kaip teigia politikos ekspertai, būtent G. Nausėda ir I. Vėgėlė galėtų patekti į antrąjį rinkimų turą.

O nenumaldomai artėjant rinkimams, nežinomųjų dėl kitų kandidatų lieka vis mažiau, o apie savąją kandidatūrą skelbia ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, daktaras hematologas Eduardas Vaitkus. Kalbėdamas apie savo ambicijas ir planus, jis teigė, kad Lietuvos Respublikos Seimas, teismai ir valstybės saugumo departamentas yra didžiausios grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.

E. Vaitkaus teigimu, Lietuva baigia sunaikinti save, Konstitucijos ir Seimo nario priesaikos sulaužymas dabar yra kasdienybė, o kyšis teisėjui yra tiesiog vadinamas paskola. O Lietuvos valdantieji, jo teigimu, toliau tęsia savo politiką, paklusniai vykdydami visus užsienio nurodymus.

„Todėl aš, Eduardas Vaitkus, sakau GANA ir kviečiu Lietuvoje įvesti Įstatymo diktatūrą. Konstatuoju – Lietuvos politinėje erdvėje nėra jėgos, kuri norėtų įgyvendinti šias elementarias, bet gyvybiškai svarbias užduotis. Todėl aš, Eduardas Vaitkus teikiu Lietuvos žmonėms savo kandidatūrą Prezidento rinkimuose ir kviečiu visus kandidatus viešai diskusijai – kaip sustabdyti Lietuvos naikinimą“, – teigia daktaras E. Vaitkus.

Vidaus politika: didelis dėmesys teisėtvarkai ir idėjos pertvarkyti žiniasklaidą

Daktaras E. Vaitkus jau pristato ir savo rinkiminę programą, kurioje – daug dėmesio Lietuvos įstatymams. Atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos teisėkūros padėtį, E. Vaitkus teigia, kad pirmiausiai imtųsi Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo.

Įstatytmas būtų pertvarkytas taip, kad jis neprieštarautų Konstitucijai. Tai reiškia, kad vienas rinkėjas reikštų vieną balsą. Būtų vykdoma ir rinkimų balsų skaičiavimo pertvarka. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) centrinis balsų skaičiavimo kompiuteris būtų tik valstybės, o ne privačiose, kaip yra dabar, rankose. E. Vaitkus žada ir viešą stebėseną nuotolinių rinkimų metu.

E. Vaitkus daug dėmesio žada skirti šalies įstatymų pokyčiams. Tingey Law Firm/Unsplash nuotrauka
E. Vaitkus daug dėmesio žada skirti šalies įstatymų pokyčiams. Tingey Law Firm/Unsplash nuotrauka

Daktaras E. Vaitkus, pristatydamas savo idėjas, kalba ir apie ypatingojo prokuroro institucijos įkūrimą, su visuotiniuose rinkimuose išrenkamu tarnybos vadovu tiesiogiai atskaitingu visuomenei.

Būtų vykdoma ir televizijos pertvarka: E. Vaitkaus teigimu, Lietuvos televizija ir Lietuvos radijas privalo pateikti neiškreiptą ir išsamią informaciją apie įvykius šalyje ir pasaulyje.

Jo nuomone, būtina nutraukti biudžetinį finansavimą ir visoms „propagandos gamykloms“: Rytų Europos studijų centrui (RESC), Vilniaus politikos analizės institutui (VPAI) ir pan., taip pat būtina Žurnalistų etikos tarnybos (ŽEIT) pertvarka.

„Pagrindine tarnybos užduotimi ir misija turi būti žmogaus teisių visuomenės informavimo priemonėse saugojimas bei dezinformacijos platintojų baudimas“, – sako E. Vaitkus.

Savo nuomonę jis turi ir apie Lietuvos politines partijas. Kandidato į prezidentus manymu, politinės partijos turi būti finansuojamos tik iš nario mokesčio: partijoms negali būti skiriamas nei valstybinis, nei komercinio ūkio subjektų, nei kitoks finansavimas, išskyrus nario mokestį.

Dėmesį atkreipia jis ir į LR Konstitucijos pataisą, kad Seimo narys negali būti Vyriausybės nariu. E. Vaitkaus teigimu, vienas iš pagrindinių demokratijos principų yra leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atskyrimas. Būtina besąlygiškai laikytis šio principo, ir jį įtvirtinti Lietuvos Konstitucijoje pažymint, kad Seimo nario ir ministro pareigos yra nesuderinamos.

E. Vaitkus ragina numatyti Seimo nariams baudžiamąją atsakomybę už Lietuvos Konstitucijos sulaužymą ir supaprastinti Seimo nario pašalinimo procedūrą.

Be to, jis kalba apie tai, kad būtina Seimo narių skaičių sumažinti iki 71 bei panaikinti Signatarų rentas. E. Vaitkus siūlo naikinti valstybės apsaugą Vytautui Landsbergiui, kuri kainuoja po 300 000 eurų per metus.

E. Vaitkus nuo laisvės atėmimo bausmės atleistų ekonominius nusikaltėlius, panaikintų senaties terminą ekonominiams nusikaltimams, kartu, panaikintų ir LR Konstitucinį teismą.

Pasak jo, derėtų skatinti ir visuomenės įsitraukimą į šalies valdymą. Pavyzdžiui, jis siūlytų idėją, kad peticija būtų svarstoma Vyriausybėje, kai ją pasirašo 2000 piliečių, o peticija būtų svarstoma Seime, kai ją pasirašo 5000 piliečių.

Būtina ir Valstybės saugumo departamento esminė pertvarka, kad jis nebūtų užsienio vyriausybių įrankiu ir nedalyvautų Lietuvos politinėse kovose. 

Daktaro E. Vaitkaus nuomone, LR Konstitucijoje reikėtų įtvirtinti grynuosius pinigus, o visi energetiniai resursai (degalai, dujos, elektra ir pan.) Lietuvos gyventojams privalo būti pasiekiami maksimaliai mažomis kainomis. Dėl to, reikėtų anaikinti įstatymą draudžiantį pirkti elektrą iš Baltarusijos.

E. Vaitkaus nuomone, privalomoji karo tarnyba Lietuvoje yra negalima, kartu, negalimas yra ir visuotinis šaukimas į kariuomenę.

Jis ragina panaikinti įstatymą įteisinantį nelietuviško alfabeto raides x w, siektų referendumo dėl euro įvedimo, norėtų uždrausti LGBT mokymą ugdymo įstaigose ir nustatytų mechanizmą, kad universitetų savivalda nebūtų naudojama savivalei. 

E. Vaitkus dėmesio skiria ir ekonominiams klausimams. Jis kalba apie tai, kad Lietuvoje būtina sustabdyti skolinimąsi ir subalansuoti biudžetą.

„Negalima gyventi dabar mūsų vaikų ir anūkų (ateities kartos) sąskaita“, – sako jis.

E. Vaitkus skatina diskusiją dėl Lietuvos santykių su ES, NATO, ragina pagerinti santykius su kaimyninėmis šalimis. Andriaus Ufarto/ELTA nuotrauka
E. Vaitkus skatina diskusiją dėl Lietuvos santykių su ES, NATO, ragina pagerinti santykius su kaimyninėmis šalimis. Andriaus Ufarto/ELTA nuotrauka

Užsienio politika: būtinybė gerinti santykius su kaimynais ir draudimas kurstyti karą

Užsienio politikos klausimais, E. Vaitkus kalba apie referendumo dėl Europos Sąjungos (ES) Lisabonos sutarties įteisinimo. Taip pat, jis neatmeta referendumo, dėl LR konstitucijos 137 straipsnio, kuris draudžia LR teritorijoje užsienio šalių karines bazes, idėjos.

E. Vaitkus pabrėžia, Amerikos karinė bazė Šiauliuose yra įsteigta sulaužant LR Konstitucijos reikalavimus.

„Būtina apsispręsti ar leisti steigti užsienio valstybių karines bazes Lietuvos teritorijoje ir pritarti konstitucijos pataisai, kad tokiu karinių bazių steigimas būtų įteisintas“, – sako E. Vaitkus.

E. Vaitkus sako, kad pokyčiai numatyti ir įstatymui, susijusiam su užsienio agentais. „Užsienio agentai“ yra apibrėžiami kaip asmenys ar subjektai, užsiimantys lobistine veikla arba atstovaujantys užsienio vyriausybes, organizacijas ar asmenis privalo užsiregistruoti Teisingumo ministerijoje ir atskleisti savo santykius, veiklą, ir susijusią finansinę kompensaciją.

E. Vaitkus kalba ir apie tai, kad norėtų geresnių santykių su visais valstybės tiesioginiais kaimynais, sako, kad santykiai su užsienio valstybemis turi būti grindžiami lygiateisiškumo pagrindais.

„Turi būti laikomasi nesikišimo į kitos šalies vidaus reikalus principo. Santykiai su kaimynais turi būti plėtojami siekiant Lietuvos žmonių ekonominės, socialinės ir kultūrinės gerovės“, – teigia kandidatas į prezidentus.

Daktaras E. Vaitkus pabrėžia ir tai, kad būtina stabdyti karą Ukrainos teritorijoje ir pradėti derybas su Rusija.

E. Vaitkaus teigimu, reikėtų atšaukti leidimus Ukrainos piliečiams nesilaikyti Lietuvos teisės normos, taip pat, atšaukti privilegijas numatytas darbdaviams už Ukrainos piliečių įdarbinimą bei patraukti asmenis baudžiamojon atsakomybėn už karo propagandą ir jos kurstymą.

Galiausiai, E. Vaitkus kalba ir apie būtinybę pašalinti Baltarusijos prezidentę iš Lietuvos ir nutraukti jos veiklos finansavimą bei pragyvenimo Vilniuje apmokėjimą. 

Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužės mėnesį. Element5 Digital/Unsplash nuotrauka
Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužės mėnesį. Element5 Digital/Unsplash nuotrauka

Daugiau skaidrumo: politikų praeitys turi būti atskleistos

E. Vaitkus taip pat žada išviešinti visą Lietuvos Respublikos biudžetą, teigia, kad informacija apie visus valstybės pinigus turi būti lengvai prieinama ir aiškiai pateikta visiems šalies piliečiams.

Kandidatas į prezidentus taip pat siektų strateginių įmonių optimizavimo, sako, kad visos strateginės įmonės (dujotiekio, vandentiekio, elektros tinklų ir elektrinių, komunalinių atliekų tvarkymo) privalo būti tiktai valstybės valdoma nuosavybė.

Jis teigia, kad jeigu šie strateginės reikšmės objektai yra privataus kapitalo rankose, tuomet jie privalo būti nacionalizuoti, o viešųjų pirkimų tarnybą reikia likviduoti, kaip neatliekančią savo deklaruojamų funkcijų.

E. Vaitkus taip pat išviešintų KGB archyvus bei išslaptintų duomenis apie buvusią prezidentę Dalią Grybauskaitę.