Sėdi mergaitė kiemo dėžėje ir kažką garsiai kramto:

- Ką čią kramtai? - klausia Petriukas.

- Nežinau.. Pats atėjo