Suprasti akimirksniu
  • Istorinis įvykis - Lietuvoje pirmą kartą LGBT renginys buvo sužlugdytas
  • 77 PRIMENA
  • Pasirašyk dėl Gyvenimo įgūdžių pamokų sustabdymo
  • Dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos pašalinimo iš bendrųjų programų sąrašo
Šaltiniai
Celofanas
Celofanas mitinge prieš gėjus. 77 nuotrauka

Istorinis įvykis - Lietuvoje pirmą kartą LGBT renginys buvo sužlugdytas

Šiandien prasidėjo gėjų lesbiečių, transvestitų, interlyčių ir kitų LGBT bendruomenės narių mitingas, palaikantis gyvenimo įgūdžių programą mokyklose. Protesto akcija prasidėjo ramiai. Susirinko keletas LGBT narių, palaikančių dabartinę švietimo politiką. Tačiau tik prasidėjus oficialiai protesto akcijos daliai į aikštę atvyko kelių dešimčių asmenų būrys su Lietuvos vėliavomis, kurį veda Antanas Kandrotas (Celofanas).

Prie žinomo visuomenininko neužilgo prisijungė ir Seimo narys Petras Gražulis. Gėjų vadovas V. Simonko prašė policijos pagalbos, kad žmonės su Lietuvos vėliavomis būtų išvesti. Tačiau policijos pareigūnai jokių incidentų neužfiksavo ir akcija vyksta toliau.

LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka

Parlamentarui Petrui Gražuliui ir Antanui Kandrotui (Celofanui) užgožus gėjų ir lesbiečių akciją V. Simonko savo renginį nutraukė ir susirinko transparantus. Susibūrimas baigėsi be incidentų.

Daugiau nuotraukų ir video galite rasti mūsų Facebook paskyroje

77 PRIMENA

Pasirašyk dėl Gyvenimo įgūdžių pamokų sustabdymo

Visgi, ne viesiems žmonės Kristijono Bartosevičiaus idėjos yra priimtinos. Šį rugsėjį startavusios Gyvenimo įgūdžių pamokos kelia vis didesnį pasipriešinimą visuomenėje ir ypač tėvų bendruomenėse. Dėl lytinio švietimo dalies, kur pamokų metu galimai bus kalbama apie masturbacijas, LGBT bendruomenes, socialines lytis ir t.t. atsiranda vis naujų iniciatyvų šias pamokas nutraukti.

Bene didžiausią akciją vakar pradėjo visuomenininkai, kurie renka parašus po reikalavimu Švietimo ministerijai, atšaukti Gyvenimo įgūdžių programą. Prie šios iniciatyvos jungiasi vis daugiau žmonių.

Pasirašyk dėl Gyvenimo įgūdžių pamokų sustabdymo 77.lt koliažas
Pasirašyk dėl Gyvenimo įgūdžių pamokų sustabdymo 77.lt koliažas

Dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos pašalinimo iš bendrųjų programų sąrašo

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kopija žiniai:

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

2023 m. rugsėjo 19 d., Vilnius

R E I K A L A V I M A S

Mes, šį reikalavimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasirašiusieji,

pripažindami tai, kad valstybinės ir savivaldybių mokymo įstaigos turi pareigą užtikrinti ugdymo kryptingumą, kokybę ir įvairiapusiškumą;

pabrėždami tai, kad vaiko ugdymo kryptingumo, kokybės ir įvairiapusiškumo užtikrinimas, o taip pat vaiko auklėjimas būti doru žmogumi ir ištikimu piliečiu yra ne tik valstybinių ir savivaldybių mokymo įstaigų, bet ir vaiko tėvų (globėjų) pareiga, kurią vaiko tėvai (globėjai) vykdo ją derindami su savo konstitucine teise nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus;

vertindami tai, kad Lietuvos valstybė nuoširdžiai rūpinasi tuo, jog kiekvienam mokiniui būtų sudarytos galimybės nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius įgūdžius: socialinius ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir profesinius santykius, pasirinkti profesinį kelią bei tapti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, bendruomenės, visuomenės gerovės poreikius; 

vadovaudamiesi tuo, kad Lietuvos švietimo sistema apima, tame tarpe, ir švietimo pagalbą –Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka teikiamą švietimo informacinę, konsultacinę, psichologinę, sveikatos priežiūrą mokykloje, socialinę pedagoginę pagalbą, kurios, beje, paskirtis ir yra stiprinti mokinio socialines ir emocines kompetencijas, skatinti saugios vaiko ir mokinio mokymosi galias ir poreikius atliepiančios ugdymo aplinkos kūrimą, o taip pat ir profesinį orientavimą, kurio paskirtis ir yra padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą;

atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 13 d. priimtame nutarime pažymėjo, jog ugdymas – labai įvairialypis procesas, kurį lemia įvairūs veiksniai: šeimos įtaka, pedagogų ir mokymo bei auklėjimo įstaigų veikla, visuomenės ir šeimos vertybės, visuomenėje vykstantys socialiniai, demografiniai, ekonominiai, politiniai, kultūriniai procesai, valstybės finansinės, organizacinės bei infrastruktūros galimybės;

pabrėždami tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 13 d. priimtame nutarime taip pat konstatavo, jog mokymas yra (tik) sudedamoji asmens ugdymo dalis; 

vadovaudamiesi tuo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio 1 dalis nustato, jog asmenims iki 16 metų yra privalomas būtent mokslas,

teigiame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ patvirtinta Gyvenimo įgūdžių bendroji programa ir nepagrįstai, ir neteisėtai yra patvirtinta kaip formaliojo švietimo programa;

reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras nedelsiant pakeistų 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ ir pašalintų Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą iš bendrųjų programų sąrašo.

Pasirašyk dėl Gyvenimo įgūdžių pamokų sustabdymo

LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka
LGBT protesto akcija prie Seimo. 77 nuotrauka