Suprasti akimirksniu
  • Kolegijų sujungimui pritarė Vyriausybė
  • Alytuje planuojama stiprinti ir naująsias maisto technologijas
  • Į Kauno kolegijos Alytaus padalinį planuojama nukreipti 4 mln. eurų vertės investicijas
Šaltiniai
Alytaus kolegija
Alytaus kolegija. ELTA nuotrauka

Kolegijų sujungimui pritarė Vyriausybė

Stiprinant kolegines studijas Alytaus regione, Alytaus kolegija jungiama prie Kauno kolegijos. Tam trečiadienį pritarė Vyriausybė, skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

„Įvertinus pastarųjų metų stojimo rezultatus, Alytaus kolegijai ateityje gali kilti iššūkių pritraukiant pakankamą studentų skaičių – per kelerius metus jų gali sumažėti iki 460, o to neužtenka, kad kolegija išliktų stipri ir gyvybinga. Tačiau norime užtikrinti, kad Alytaus regione ir toliau vyktų koleginės studijos. (...)“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Skelbiama, kad bendruomenės kolegijos koncepcija būtų plėtojama po kolegijų jungimosi veiksiančiame Kauno kolegijos padalinyje Alytuje. Kolegija teiktų paslaugas Alytaus regiono bendruomenei.

Regioninio padalinio veikla būtų grindžiama mokymosi visą gyvenimą principais – vykdomos aukštojo mokslo studijos, veiksiančiame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamos mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos, atliekami tiriamieji darbai ir projektai, teikiamos kvalifikavimo ir perkvalifikavimo paslaugos.

Alytuje planuojama stiprinti ir naująsias maisto technologijas

„Alytus garsėja savo maisto ir inžinerine pramone, todėl stiprinant Alytaus kolegiją ten norime įkurti naujas maisto technologijų laboratorijas. Tai kurtų kolegijos išskirtinumą – Lietuvoje kol kas šis segmentas neužimtas, jame prognozuojamas didelis specialistų poreikis. (...) “, – pažymi J. Nugaras.

Kauno kolegija ateityje sieks tapti ir taikomųjų mokslų universitetu. Neseniai Mokslo ir studijų įstatymu įtvirtinta, kad nuo 2028 m. stiprios kolegijos, pasiekusios gerų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos rezultatų, galėtų vykdyti profesinio magistro studijas ir taip tapti taikomųjų mokslų universitetais.

Į Kauno kolegijos Alytaus padalinį planuojama nukreipti 4 mln. eurų vertės investicijas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai 2029 metams.

Numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Tikimasi, kad 2029 m. ne mažiau kaip 76 proc. valstybinių kolegijų absolventų per 12 mėnesių po studijų baigimo įsidarbins pagal įgytą kvalifikaciją.

Taip pat 2029 m. valstybinėse kolegijose turėtų būti ne mažiau kaip 50 proc. visu etatu dirbančių dėstytojų ir ne mažiau kaip 10 proc. mokslo ar meno laipsnį turinčių dėstytojų, dirbančių bent 0,5 etato dalimi.

Valstybinių kolegijų studentų skaičius per dešimtmetį sumažėjo 38 proc., tik 28 proc. kolegijų dėstytojų dirba visu etatu, tik 47 proc. absolventų įsidarbina pagal gautą išsilavinimo lygį. Kaip rodo prognozės, kolegijų studentų skaičius 2026 m. gali mažėti dar 37–43 proc.

Įgyvendinant kolegijų stiprinimo planą, praeitą mėnesį jau pritarta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jungimuisi prie Vilniaus kolegijos. Kolegijos ruošiasi telkti infrastruktūrą, stiprinti inžinerijos ir meno kryptis regione.