Suprasti akimirksniu
  • „Čekiukų“ skandalo padariniai – ne tokie, kokių buvo tikėtasi
  • Pasikeitė savivaldos tarybos narių atlyginimų tvarka: dabar atlygis susietas su mero gaunama alga
  • Nauji atlyginimai skųstis neleidžia
Šaltiniai
A. Tapinas
„Čekiukų“ istoriją išviešino visuomenininkas A. Tapinas. ELTA nuotrauka

„Čekiukų“ skandalo padariniai – ne tokie, kokių buvo tikėtasi

Praėjusį pavasarį kilus skandalui dėl šalies savivaldoje dirbančių piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo visa eilė savivaldybių.

Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Kauno rajono, Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Ignalinos, Jonavos, Lazdijų, Alytaus, Marijampolės bei Ukmergės rajonų savivaldybių.

„Baltijos tyrimų“ apklausos atskleidė, jog piliečių paklausus, kaip kilęs skandalas paveikė jų pasitikėjimą savivalda, 47 proc. respondentų nurodė, kad požiūris į vietos valdžią pasikeitė neigiamai[1].

Tokias nuotaikas atspindi ir viešojoje erdvėje vykusios diskusijos: buvo aštriai kritikuojamas vietos politikų švaistūniškumas, kalbėta apie būtinybę didinti jiems skiriamų finansinių lėšų kontrolę.

Kartu, buvo garsiai kalbama ir apie tokių akcijų būtinybę, pabrėžiama, kad jos užtikrina demokratiją bei skaidrumą valstybėje.

Tačiau visuomenininkui Andriui Tapinui bei jo komandai ėmus viešinti šias istorijas, tikėtasi, kad savivaldybių politikų finansavimas bus apribotas, nors nutiko priešingai.

„Čekiukų“ skandalą galbūt jau kiek primiršę ir mažiau šia istorija besidomintys nežino, kad po praėjusį pavasarį kilusio ažiotažo, savivaldybių tarybų narių atlyginimai tik išaugo.

Savivaldos politikams tai itin džiugi žinia, nes anksčiau jie iš tiesų gaudavo kuklų atlygį, o dabar šis yra išaugęs keletą kartų, o darbo krūvis pasiliko toks, koks ir buvo iki šiol – vos kelios darbo dienos per mėnesį.

Savivaldybių tarybų nariams dabar tenka daugiau pinigų. ELTA nuotrauka
Savivaldybių tarybų nariams dabar tenka daugiau pinigų. ELTA nuotrauka

Pasikeitė savivaldos tarybos narių atlyginimų tvarka: dabar atlygis susietas su mero gaunama alga

Praėjusią vasarą, po anksčiau kilusio kanceliarijos lėšų švaistymo skandalo, Seimas nustatė savivaldybių tarybų nariams atlyginimą, jį atitinkamu procentiniu dydžiu susiejant su tos savivaldybės, kurios tarybos nariai yra, merui mokamu atlyginimu[2].

Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos nariams nustatomas atlyginimas, kuris yra lygus 20 proc. savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio.

Papildomai numatyta, kad opozicijos lyderiui, nuolatinių komitetų ir komisijų pirmininkams yra mokamas 20 proc. didesnis savivaldybės tarybos nario atlyginimas, o komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams – 10 proc.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad atlyginimas yra mokamas ne už dirbtas valandas, o už visą veiklą. Taigi, savivaldos tarybos nariai gauna mėnesinį atlyginimą, nors kai kuriais atvejais, realiai dirba vos kelias valandas per mėnesį, kai savivalda ir posėdžiauja.

Tiesa, įstatymas papildytas nuostata, kad savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui. Įstatyme nustatyta, kad savivaldybių tarybų nariams Darbo kodekso nuostatos nėra taikomos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą.

Įstatymu buvo atsisakyta šiuo metu savivaldybių tarybų nariams skiriamų vadinamųjų kanceliarinių išmokų: išlaidų su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo ir kitoms reglamente numatytoms išlaidoms apmokėti.

Siekiant skaidrumo ir atskaitomybės visuomenei, nustatyta pareiga informaciją apie savivaldybių tarybų narių atlyginimus pateikti savivaldybių interneto svetainėse.

Anksčiau savivaldybių tarybų nariams išmokos būdavo skiriamos pagal Vietos savivaldos įstatyme numatytas nuostatas.

Įstatyme buvo numatyta, kad savivaldybės tarybos nariui gali būti skiriama išmoka su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų ir kitoms išlaidoms apmokėti.

Kokia tiksli išlaidų apmokėjimo tvarka taikoma, kiekviena savivaldybė spręsdavo atskirai.

Nauji atlyginimai skųstis neleidžia

Ilgus metus kiekviena savivaldybė pati spręsdavo kaip tarybos nariui turi būti atlyginta už transporto, kanceliarines ir kitas išlaidas, o dabar visose savivaldybėse galioja panaši tvarka[3].

Žinoma, net ir dabar tarybos narių pajamos skiriasi, tačiau jos yra ženkliai didesnės nei buvo.

Pavyzdžiui, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pirmininkas dabar gauna 1371,19 Eur neatskaičius mokesčių, o eilinis tarybos narys 1142,66[4]. Meras savo ruožtu džiaugiasi net 5713 Eur atlygiu. Palyginimui, praėjusio balandžio-birželio mėnesiais, kai kurie tarybos nariai gaudavo apie 270 už darbo laiką, atliekant tarybos nario pareigas ir dar apie 100 su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms[5].

Kelmės savivaldybės tarybos nariai gauna nuo 1071 Eur iki 1285 Eur[7]. Anksčiau, pavyzdžiui, 2023 m. gegužės mėnesį kai kurie tarybos nariai gavo vos 63 eurų kanceliarijos išlaidoms padengti, kiti gavo nuo 121 Eur iki 470 Eur[8].

Pasikeitus įstatymui, Širvintose tarybos nario valanda kainuoja 350 eurų. Kaip teigia pati Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, jeigu savivaldybei tarybos nariai per metus iki šiol kainavo 50 tūkst., tai dabar reikia dar 300 tūkst. eurų iš to paties Lietuvos žmonių biudžeto. Politikė tame mato problemų ir mano, kad solidų atlyginimą nepriklausomai nuo darbo rezultatų gausiantys tarybų nariai pristigs motyvacijos[9].

O Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys uždirba daugiau nei eilinis dirbantis rokiškėnas – beveik 800 Eur į rankas. Tai piktina rajono gyventojus, kurie teigia, kad tarybos nariai užsiima svajonių veikla: dirba vos kelias valandas per mėnesį ir gauna visiškai solidų atlygį.

Rokiškio rajono tarybos narys Antanas Vagonis teigė, kad jis, opozicijos lyderis, gauna būtent 800 Eur. Jo teigimu, alga tokia yra tik tada, jei nepraleidi nė vieno posėdžio. Politiko nuomone, dabartinė tarybos nario atlygio tvarka yra teisingesnė, nei buvo anksčiau.

Nereikia stebėtis, kad patys tarybų nariai tokį pokytį vertina teigiamai. Jei anksčiau jų gaunamos pajamos galėjo svyruoti nuo kelių dešimčių ar vos šimto eurų per mėnesį, dabar, dalyvaujant visuose komitetų posėdžiuose, gaunama užtikrinta alga, apie kurią svajoja dalis sunkiausiai gyvenančių piliečių. Taigi, skaidrinimo akcija lyg ir pakrypo kita linkme – nors švaistūniškumas buvo iškeltas į viešumą, kartu išaugo ir vietos politikų atlygiai.