Suprasti akimirksniu
  • Garbės teismo nariu paskirtas advokatas, kuriam turėtų būti iškelta drausmės byla?
  • Grupė Seimo narių kreipėsi į E. Dobrowolską ir prašo iškelti drausmės bylą A. Iškauskui
  • A. Širinskienė primena teisininko I. Vėgėlės atvejį – jam drausmės byla buvo iškelta be didelių dvejonių
Šaltiniai
Laukiama ministrės atsako
Seimo nariai kreipėsi į ministrę. Tingey Injury Law Firm/Unsplash nuotrauka

Garbės teismo nariu paskirtas advokatas, kuriam turėtų būti iškelta drausmės byla?

Dar rugpjūčio mėnesį teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska paskyrė advokatus Laurą Altun ir Andrių Iškauską Advokatų garbės teismo nariais[1]. Paskyrime skelbta, kad A. Iškauskas advokatu dirba šešiolika metų ir yra advokatų kontoros „NOOR legal“ partneris.

Tačiau pastarosiomis savaitėmis į viešumą iškilo garbės nei teisininkui, nei jį paskyrusiai ministrei nedarantys faktai. Paaiškėjo, kad A. Iškauskas yra advokatų profesinės bendrijos „WINT“ advokatas, nors viešai platinamuose pranešimuose žiniasklaidai ir reklamose nurodoma, kad jis advokatų profesinės bendrijos „NOOR“ advokatas.

Grupė Seimo narių ne tik atkreipė dėmesį, kad tai yra ne tik Advokatūros ir Advokatų etikos kodekso pažeidimas, bet ir ragina teisingumo ministrę E. Dobrowolską pasinaudoti teisės aktų suteikta jai galia kelti drausmės bylą advokatui.

Vis dėlto, kol kas teisingumo ministerija su ministre priešakyje tyli, o dalis parlamentarų stebisi, kaip pati ministrė skyrė A. Iškauską į garbės teismo nario pareigas, bet vengia prisiimti atsakomybę už jo veiklą. Prisimenama tai, kad neseniai ministrė E. Dobrowolska jau iškėlė drausmės bylą kitam advokatui, Ignui Vėgėlei, už jo viešai pareikštą nuomonę.

Grupė Seimo narių kreipėsi į E. Dobrowolską ir prašo iškelti drausmės bylą A. Iškauskui

Seimo narys Aidas Gedvilas jau prieš savaitę kartu su 17 Seimo narių, atstovaujančių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS), Regionų, demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijas bei Seimo narių mišrią grupę, kreipėsi į teisingumo ministrę E. Dobrowolską ir paprašė iškelti drausmės bylą advokatų garbės teismo nariui advokatui A. Iškauskui.

„Su kolegomis buvome sunerimę ir kreipėmės į teisingumo ministrę dėl to, kad Advokatų garbės teismo narys advokatas A. Iškauskas, beveik pusę metų priklausydamas vienai advokatų kontorai, viešojoje erdvėje reklamavosi priklausąs kitai ir taip klaidino savo klientus bei visuomenę. Tačiau dabar aiškėja, kad jis sugebėjo suklaidinti ir pačią teisingumo ministrę. E. Dobrowolska, A. Iškauską rugpjūčio 4 d. skirdama Advokatų garbės teismo nariu, nurodė, kad šis priklauso advokatų profesinei bendrijai „NOOR“. Tuo metu pagal Lietuvos advokatūros turimą informaciją yra akivaizdu, kad advokatas A. Iškauskas tai kontorai pradėjo priklausyti tik nuo šių metų lapkričio 24 d., t. y. daugiau kaip dviem mėnesiais vėliau nei paskelbė ministrė. Toks elgesys, kai suklaidinama net teisingumo ministrė, Advokatų garbės teismo nariui yra nedovanotinas“, – pažymi Seimo narys A. Gedvilas[2].

Pasak jo, ne gana to, paaiškėjo, kad būdamas „WINT“ kontoros nariu, tą tikrovės neatitinkančią informaciją apie priklausymą advokatų kontorai „NOOR“ A. Iškauskas nuo liepos mėnesio skleidė ir profesiniame tinkle „Linkedin“.

„Toks sistemingas garbės teismo nario elgesys jau ima kenkti visos Lietuvos advokatūros reputacijai. Tad visą šią informaciją pateikiau teisingumo ministrei E. Dobrowolskai papildomai, nes tai reikšmingos aplinkybės jai priimant sprendimą dėl drausmės bylos A. Iškauskui pradėjimo“, – sako Seimo narys[3].

Kaip pažymi A. Gedvilas, advokatūros įstatymas bei advokatų etikos kodeksas draudžia advokatui priklausant vienai kontorai realiai dirbti kitoje kontoroje bei taip klaidinti vartotojus.

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas nurodo, kad kiekvienas advokatas turi turėti vieną advokato darbo vietą (22 str.), o jai pasikeitus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbo vietos pakeitimo pateikti atnaujintus duomenis advokatūrai (39 str. 7 p.).

Teisininkui A. Iškauskui gresia drausmės byla. Dariusz Sankowski/Unsplash nuotrauka
Teisininkui A. Iškauskui gresia drausmės byla. Dariusz Sankowski/Unsplash nuotrauka

A. Širinskienė primena teisininko I. Vėgėlės atvejį – jam drausmės byla buvo iškelta be didelių dvejonių

Seimo narė Agnė Širinskienė taip pat piktinasi situacija, kai beveik pusmetį teisininkas A. Iškauskas reklamavosi dirbantis toje advokatų kontoroje, kurioje, kaip rodo oficiali Lietuvos advokatūros informacija, iš tiesų nedirbo[4].

„Ir tiek priklaidino teisingumo ministrę, kad net jos įsakymu buvo paskirtas į advokatų garbės teismo narius viešai paskelbiant tikrovės neatitinkantį faktą apie darbą vienoje kontoroje, nors realiai tuo metu priklausė kitai?“, – stebisi A. Širinskienė.

Parlamentarė pabrėžia, kad prisijungė prie kolegos A. Gedvilo ir kitų Seimo narių bei kreipėsi į ministrę E. Dobrovolską.

„Čia toks garbės teismo nario rodomas pavyzdys kitiems advokatams? Atsakysiu – tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimas visuomenei bei pateikimas ministrui yra nedovanotinas profesinės veiklos pažeidimas, ypač kai tą tokį ilgą laiko tarpą daro išskirtines pareigas užimantis advokatas – garbės teismo narys. Toks elgesys visiškai diskredituoja advokatūros savivaldą ir tai yra rimta“, – teigia Seimo narė.

A. Širinskienė taip pat primena ne seną pavyzdį, kai teisingumo ministrė drausmės bylą iškėlė advokatui Ignui Vėgėlei.

Kaip skelbė pati E. Dobrowolska, tai buvo padaryta už tai, kad advokatas viešojoje erdvėje pasisakydamas apie asmenų, kurie organizavo paramą COVID-19 pandemijos metu ir karo Ukrainoje metu veiklą, galėjo suklaidinti visuomenę, sudarydamas prielaidas nepagrįstai abejoti nurodytų asmenų veiklos sąžiningumu ir skaidrumu, t. y., kad asmenys tinkamai ir laiku neįvykdė pareigos atsiskaityti už paramą arba paramą panaudojo ne tiems tikslams, kuriems ji buvo renkama[5].

„Taigi, drausmės byla kelta už tariamą pažeidimą, kuris neturi nieko bendro su advokato profesine veikla. Lieka tikėtis, kad ir tuo atveju, kai pažeidimas akivaizdus ir neabejotinai siejasi su advokato veikla, kaip kad A. Iškausko atveju, – atitinkamas veiksmų įvertinimas taip pat bus“, – viliasi parlamentarė A. Širinskienė.