- Patrauk nuo manęs savo šunį...

Ant manęs jau blusos šliaužioja...

- Reksai, pasitrauk, dėdė turi blusų.