Jeigu ji sumirksės daugiau nei kartą - pakils į orą