avatar

Pramonės Auditas

Audito paslaugos
Mūsų misija padėti įmonėms pasiekti CO2 mažinimo tikslus
https://pramonesauditas.lt/paslaugos/energetinis-auditas/
@pramones.auditasgroups 1
Info Naujienos Siena Video Nuotraukos Draugai
Apie Pramonės Auditas
Visur, kur juda svarbiausi gyvenimo dalykai yra naudojama energija. Nuo maisto iki vandens, nuo drabužių iki tualetinio popieriaus gaminimo ir pristatymo. Visa tai naudoja energiją, o visa tai sukelia CO2 išmetimą. Gamyboje kur yra naudojama energija- ją galima taupyti. Tiesą sakant, efektyvesnis energijos vartojimas yra efektyviausias būdas sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Tai paprastas ir realus tikslas, kurį galime pasiekti stebint, analizuojant ir lyginant esamus energijos poreikius. Labai svarbu suvokti ir sekti santykinius energijos poreikius produkto vienetui. Pats pramonės auditas yra svarbi įmonės dalis siekiant sumažinti energijos sąnaudas. Pramonės energetinis auditas yra labai veiksmingas komercine prasme ir svarbi energijos valdymo programos dalis kuri gali sutaupyti išlaidas arba su ta pačia energija galima pagaminti daugiau produkto vienetų. Žalioji pramonės kryptis Europos Komisija paskelbė daugiau nei 10-ties Žaliojo kurso srities pasiūlymų paketą. Siūloma reforma paveiks Lietuvos ir ES verslą: energijos tiekėjus, pramonę, technologijų ir produktų kūrėjus, plataus vartojimo prekių ir paslaugų gamintojus. Lietuvos pramonininkų nuomone, jautriausi ir labiausiai gamintojus paveiksiantys šių pasiūlymų elementai yra Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reforma ir ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) sukūrimas. Audito atlikimas yra privalomas tik Lietuvos Respublikoje registruotoms ir jos teritorijoje ūkinę veiklą vykdančioms įmonėms. Kitas reikalavimas – auditas yra privalomas tik toms įmonėms, kurios pagal Tvarkos aprašo priedą atitinka vieną iš dviejų kriterijų: 1) įmonės metinis vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 250; 2) įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.